ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ

Εχει χρηματοδότηση 1,6 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Βιολογικό Καθαρισμό αποκτά το Συκούριο με χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στον οικισμό.

Το έργο οδηγεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων στην περιοχή, με οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η ΕΕΛ του Συκουρίου πρόκειται να συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού, συνολικού μήκους 13,5 χιλιομέτρων που έχει ήδη ολοκληρωθεί, επίσης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Τεμπών.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει ειδικότερα :

– την εκπόνηση της οριστικής μελέτης -μελέτη εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας

– την κατασκευή των έργων για την ολοκλήρωση της ΕΕΛ με βάση τη μελέτη εφαρμογής

-τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ