ΚΚΕ: ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΑ 303 ΚΑΙ 304 ΠΕΒ

Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Σχετικά με τις ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή στα Προκεχωρημένα Εργοστάσια Βάσης 303 και 304 (ΠΕΒ) στη Λάρισα και Βελεστίνο Μαγνησίας» κατέθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης. Στην ερώτησή του ο κ. Παπαναστάσης αναφέρει:

«Από τις πρόσφατες επισκέψεις κλιμακίων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στα Προκεχωρημένα Εργοστάσια Βάσης 303 και 304 (ΠΕΒ) στη Λάρισα και στο Βελεστίνο Μαγνησίας αντίστοιχα, διαπιστώθηκαν μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζει το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που εργάζεται σε αυτά.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, αλλά και συρρίκνωση του εξειδικευμένου προσωπικού στα τμήματα των εργοστασίων, αφού ήδη σταμάτησε η λειτουργία τμημάτων και άλλα θα κλείσουν άμεσα.

Υπάρχει μεγάλη έλλειψη Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), απαραίτητα λόγω της φύσης και της επικινδυνότητας της εργασίας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι για το έτος 2022, η κυβέρνηση διέθεσε για την προμήθεια Μ.Α.Π. μόνο εξακόσια (600) ευρώ, όταν για την κάλυψη των αντίστοιχων ετήσιων αναγκών, απαιτείται το ποσό των σαράντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (48.000).

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι ακατάλληλες για το σκοπό χρήσης τους και επικίνδυνες, λόγω ελλιπούς συντήρησης και προβλημάτων στο σκελετό τους. Ακόμη είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν έχει απομακρυνθεί ο αμίαντος, παρά το ότι έχει απαγορευτεί η εμπορία και η χρήση προϊόντων αμίαντου από 1η Γενάρη 2005.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για:

– Την πρόσληψη μονίμου προσωπικού και την κάλυψη όλων των κενών θέσεων σε όλα τα τμήματα του εργοστασίου. Άμεση αγορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας για τη δωρεάν κάλυψη των αναγκών και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

– Την άμεση απομάκρυνση του άκρως επικινδύνου αμίαντου για την υγεία των εργαζομένων από τις στέγες του εργοστασίου. Τις απαραίτητες επισκευές, αναβαθμίσεις και τον εκσυγχρονισμό στις κτηριακές εγκαταστάσεις».

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ