ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Λαρίσης στον Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου έως την συμβολή της με την οδό Προμηθέως, με ολική διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αυτής, για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα (27-03-2023) έως Τετάρτη (05-04- 2023) κατά τις ώρες 07:00 – 19:30, για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης κεντρικού αγωγού δικτύου αερίου ενέκρινε ο διευθυντής Αστυνομίας στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο LOU έργου.

Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας &, κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή ιούς, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουοες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης (οριζόντιες και κάθετες) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία με ασφάλεια των πεζών που χρησιμοποιούν την οδό και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (Θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ