ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Στο πλαίσιο του σχεδίου Erasmus+ KA122 «Δημιουργικότητα και καινοτομία στη διδασκαλία» το Γυμνάσιο Αμπελώνα πραγματοποίησε 13-17/03 κινητικότητα στην Πράγα. Κατά τη διάρκειά της, oι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στον κύκλο μαθημάτων «Innovative Approaches to Teaching» (Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, πρακτικός οδηγός που βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάθε τάξη.)

Παρακολούθησαν μαθήματα με τις παρακάτω θεματικές:

 Δεξιότητες του 21ου αιώνα (θεωρητική ενότητα)

 Κριτική και δημιουργική σκέψη, πώς μπορεί να αναπτυχθεί

 Μάθηση με βάση την έρευνα, μάθηση βάσει εργασιών

 Παιχνιδοποίηση της τάξης

 Χρήση διαδικτυακών εφαρμογών στην τάξη

 Μεικτή μάθηση ,ανεστραμμένη τάξη

 Προσαρμογή διδακτικού υλικού, ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες των διαφοροποιημένων τάξεων

 Μεταγνώση

 ΤΠΕ ως εργαλείο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης-Ψηφιακή αφήγηση

 Σύγχρονες τάσεις στη διαμορφωτική αξιολόγηση

Εργάστηκαν σε ένα ομαδικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με καθοδήγηση σχετικά με τις τρέχουσες θεωρητικές γνώσεις, σχεδίασαν εργασίες καθώς και σχέδια μαθήματος. Αντάλλαξαν ιδέες, απέκτησαν νέες δεξιότητες και διεύρυναν τις διδακτικές τους δυνατότητες.
Απέκτησαν ευρύτερη κατανόηση των πρακτικών, πολιτικών και συστημάτων εκπαίδευσης διαφορετικών εθνικοτήτων εντός της ΕΕ, μέσα από μία διαπολιτισμική εμπειρία μάθησης. Καλλιέργησαν τον αμοιβαίο σεβασμό και τη διαπολιτισμική συνείδηση ενσωματώνοντας κοινές αξίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δημιουργήθηκε έτσι ένα δίκτυο για μελλοντική ευρωπαϊκή συνεργασία.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

loading...