ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Δείτε τον γραφειοκρατικό Γολγοθά από το 2018 μέχρι σήμερα που μπαίνουν οι μπουλντόζες

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», το οποίο άπό την ημέρα που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος το 2018 από την δημοτική αρχή του Παναγιώτη Σαρχώση πέρασε από χίλια μύρια κύματα μέχρι να επιλεγεί ο ανάδοχος, να υπογραφεί η σύμβαση και να μπουν τα μηχανήματα για να ξεκινήσουν οι εργασίες.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ και προβλέπει μεταξύ άλλων την ολοκληρωτική αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο ύδρευσης του Αμπελώνα.

Το έργο μετά από την κατάθεση πρότασης από τη δημοτική αρχή Σαρχώση,  με ΑΠΟΦΑΣΗ του τότε Υπουργού Εσωτερικών, εντάχθηκε ως έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Στη συνέχεια όμως και αφού η ΔΕΥΑ Τυρνάβου ήταν καθ’ όλα έτοιμη να δημοπρατήσει το έργο και μάλιστα με καθυστέρηση με ΑΠΟΦΑΣΗ του νέου υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η μεταφορά από το Πρόγραμμα ‘‘Φιλόδημος Ι’’ στο Πρόγραμμα ‘‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αφού μεσολάβησε ένας ακόμη χρόνος για να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες να υπογραφεί η δανειακή σύμβαση με το Παρακαταθηκών και Δανείων από το οποίο θα χρηματοδοτηθεί το έργο αλλά θα εξοφληθεί από το πρόγραμμα Τρίτσης, το έργο δημοπρατήθηκε τον Αύγουστο του 2021.

Ο ανάδοχος του έργου επιλέχθηκε οριστικά στις 21 Μαρτίου 2022 και η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του δημάρχου ως προέδρου της ΔΕΥΑ και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας υπογράφηκε στις 5 Απριλίου 2022.

Η σύμβαση που υπογράφηκε και είναι προϋπολογισμού 1.960.354,3 € και προβλέπει τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» όπως αυτό δημοπρατήθηκε, περιλαμβάνει την αντικατάσταση και επέκταση τροφοδοτικών αγωγών ύδρευσης και αγωγών εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς του Δήμου Τυρνάβου.

Ειδικότερα περιλαμβάνει την κατασκευή:

α. 20.000μ σωλήνες ύδρευσης από ΡΕ Φ90 – 16ΑΤΜ

β. 5.000μ σωλήνες ύδρευσης από ΡΕ Φ125 – 16ΑΤΜ

γ. 3.830μ σωλήνες ύδρευσης από ΡΕ Φ140 – 16ΑΤΜ

δ. 2.000μ σωλήνες ύδρευσης από ΡΕ Φ160 – 16ΑΤΜ

ε. 900μ σωλήνες ύδρευσης από ΡΕ Φ200 – 16ΑΤΜ

στ. 1.380μ σωλήνες ύδρευσης από ΡΕ Φ225 – 16ΑΤΜ

ζ. 370μ σωλήνες ύδρευσης από ΡΕ Φ315 – 16ΑΤΜ

η. 390μ σωλήνες ύδρευσης από ΡΕ Φ355 – 16ΑΤΜ

θ. 283 τεμ δικλείδων ελέγχου του δικτύου

ι. 10 τεμ φρεάτια δικλείδων

ια. 2.310 νέες παροχές ύδρευσης

Την αποκατάσταση των τομών των οδοστρωμάτων είτε με ασφαλτικό είτε με σκυρόδεμα, ανάλογα στην οδό που κατασκευάσθηκε το δίκτυο των αγωγών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ (24) και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι προθεσμίες των επιμέρους εργασιών, που  περιλαμβάνονται στην συνολική προθεσμία, θα καθορίζονται με το χρονοδιάγραμμα εργασιών που θα προταθεί από την Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΕΣΥ ορίζονται υποχρεωτικές ενδεικτικές προθεσμίες (άρθρο 147 του Ν.4412/16), που αρχίζουν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και μέσα στις οποίες πρέπει να αποπερατωθούν τουλάχιστον οι σε κάθε στάδιο αναφερόμενες κυριότερες εργασίες.

Έναρξη εργασιών ορίζεται η 05-04-2022.

Το αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση και επέκταση τροφοδοτικών αγωγών ύδρευσης και αγωγών εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς του Δήμου Τυρνάβου.
Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με σκοπό:
τη βελτίωση της ποσότητας του προσφερόμενου νερού ύδρευσης στους κατοίκους της περιοχής, στην μείωση των διαρροών του δικτύου και στην καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής.
Το έργο θα γίνει στους οικισμούς του Δήμου Τυρνάβου στις θέσεις που θα καθορίζει επιτόπου η επιβλέπουσα Υπηρεσία.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ