ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ενημέρωσης για τον Αυτισμό και της Παγκόσμιας Εβδομάδας Αποδοχής για τον Αυτισμό (World Autism Acceptance Week, 27 Μαρτίου- 2 Απριλίου 2023), το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Π.Μ.Σ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ Βόλου, το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας και το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Μαγνησίας, διοργάνωσαν ημερίδα με τίτλο «Αυτισμός: από την πρώιμη παρέμβαση στην ενήλικη ζωή», που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο Σαράτση, συγκρότημα Παπαστράτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισηγητές στην ημερίδα ήταν η κα Δέσποινα Παπούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Ε.Α., η κα Νησιώτου Ιουλία, Αφυπ. Μέλος ΔΕΠ Π.Τ.Ε.Α., η κα Στυλιανή Παπακώστα, Φυσίατρος, ΕΛΕΠΑΠ Βόλου, η κα Κατερίνα Ζιάρρα, Ειδική Παιδαγωγός, η κα Χρυσούλα Παπακυριάκου, Ειδική Παιδαγωγός, και η κα Θώμη Σούλτη, Ψυχολόγος του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας.

Υπηρεσία Υποστήριξης Οικογένειας

Στο πλαίσιο της ημερίδας η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας ΧΑΡΑ ΙΙ κα Ζιάρρα παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Οικογένειας του Κέντρου Ημέρας ΧΑΡΑ ΙΙ. Στο Κέντρο Ημέρας ΧΑΡΑ ΙΙ στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης και της βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρονται στο παιδί και την οικογένεια, λειτουργεί η Υπηρεσία Υποστήριξης Οικογένειας.

Με στόχο την πιο βαθιά αντίληψη του αυτισμού, την κατανόηση του τρόπου που το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο, την οργάνωση της καθημερινότητας της οικογένειας, παρέχεται δωρεάν η εκπαίδευση και υποστήριξη της οικογένειας, συναντήσεις στο περιβάλλον που ζει το παιδί, η οργάνωση του χρόνου και του χώρου του παιδιού στο σπίτι. Δίνονται κατευθύνσεις σε θέματα επικοινωνίας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και παιχνιδιού, στις συνθήκες ύπνου, σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, σε εξωτερικά προγράμματα, στην παρουσία στην κοινότητα. Οι γονείς εκπαιδεύονται στη διαχείριση συμπεριφορών του παιδιού τους.

Απώτερος σκοπός είναι η ενδυνάμωση του γονέα σε όλα τα επίπεδα – να μάθει να παρατηρεί και να γνωρίσει το παιδί του, ώστε να βρίσκει μόνος του λύσεις σε μικρά καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει στο σπίτι ή στην κοινότητα. Να μεταβάλλει τη στάση του σε σημαντικά θέματα που αφορούν στο παιδί του και να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο γονεϊκό ρόλο.

ASK- Α.υτόνομη Σ.υμμετοχή στην Κ.οινότητα

Στο νεοσύστατο τμήμα του Κέντρου Ημέρας ΧΑΡΑ Ι «ASK» που στοχεύει στη λειτουργία ομάδων κοινωνικής δικτύωσης για νεαρά άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (ΥΛΑ) καθώς και Asperger, ηλικίας από 18 έως 29 ετών, αναφέρθηκε η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας κα Παπακυριάκου.

Στόχος του νέου τμήματος είναι η διεύρυνση της κοινωνικής εμπειρίας των συμμετεχόντων, η αυτονόμηση τους, η ψυχαγωγία αλλά και η καλλιέργεια σχέσεων με συνομηλίκους τους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, υπεύθυνοι για τον συντονισμό των ομάδων είναι ψυχολόγοι και ειδικοί παιδαγωγοί οι οποίοι υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν κοινωνικο-συναισθηματικές, προ-επαγγελματικές και ψυχαγωγικές δεξιότητες καθώς και δεξιότητες καθημερινής ζωής, να καλλιεργήσουν την επικοινωνία, την κοινωνικότητα και την αυτοεκτίμησή τους.

Στόχος και προσδοκόμενα αποτελέσματα είναι τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας και Asperger που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να αναπτύξουν νέες και να εξελίξουν υπάρχουσες δεξιότητες, να γνωρίσουν φίλους και να γίνουν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

Οι ομάδες είναι ανοιχτές σε κάθε ενδιαφερόμενο με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος υψηλής λειτουργικότητας (ΔΑΦ/ΥΛΑ) ή και Asperger ηλικίας από 18 έως 29 ετών. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ώρες και ημέρες.

Δρώντας ως Φίλος

Με ενθουσιασμό και συγκίνηση παρουσιάστηκε το εθελοντικό πρόγραμμα  «Δρώντας ως φίλος» από την Επιστημονικά Υπεύθυνη του οικοτροφείου «Ελευθερία» και Συντονίστρια του προγράμματος κα Θώμη Σούλτη.

Οι εθελοντές του προγράμματος περνούν κάποιες ώρες κάθε εβδομάδα με παιδιά με αυτισμό ή και με τις οικογένειές τους στο σπίτι ή τα συνοδεύουν στις εξόδους τους. Δεν χρειάζεται να είναι ειδικοί στον αυτισμό, αλλά να είναι «ανοιχτοί» στη διαφορετικότητα.

Στη συμμετοχή τους στην ομάδα των εθελοντών αναφέρθηκαν δύο εθελόντριες του προγράμματος περιγράφοντας την ευκαιρία που τους δόθηκε να δημιουργήσουν μία προσωπική σχέση με το άτομο με αυτισμό ή και την οικογένειά του, που συνέβαλαν στη βελτίωση των σχέσεων της οικογένειας, που μπορεί να πρόσφεραν  λίγη ανακούφιση, που μπορεί να συνέβαλαν στη βελτίωση των σχέσεων της οικογένειας στην κοινότητα.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ