ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο Πέτρος Οντούλης, συνταξιούχος, πρώην διευθυντής δήμου Τυρνάβου

Με αφορμή τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές την 21-05-2023, παρατίθεται Πίνακας με τα ονοματεπώνυμα όλων όσων εκλέχθηκαν βουλευτές κατά ημερομηνία της πρώτης εκλογής τους και την περιφέρεια εκλογής, που έλκουν την καταγωγή τους από τον Τύρναβο ή την πρώην Επαρχία Τυρνάβου, από την ενσωμάτωση (ή απελευθέρωση) της Θεσσαλίας το 1881 στο Ελληνικό Κράτος μέχρι και σήμερα και εκπροσώπησαν την περιοχή και τον ν. Λάρισας :

Στο πρώτο μέρος του πονήματος παρατίθεται συνοπτικός πίνακας με τους βουλευτές που ήταν ή είναι Τυρναβίτες με καταγωγή από τον Τύρναβο ή και την ευρύτερη περιοχή του (επαρχία) και εκλέχθηκαν βουλευτές της επαρχίας Τυρνάβου ή και της Λάρισας, κατά κοινοβουλευτική περίοδο.

Η όλη καταγραφή χωρίζεται σε τέσσερις κύριες περιόδους σύμφωνα με τα αρχεία της Βουλής των Ελλήνων :

α) Περίοδος 1881 – 1910: από τις πρώτες βουλευτικές εκλογές που διενεργήθηκαν ύστερα από την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας και του Τυρνάβου στον εθνικό κορμό του νεαρού ελληνικού κράτους στις 20/12/1881 μέχρι την 25/03/1910 (Περίοδος ΙΗ΄).

β) Περίοδος 1910 – 1936: από τις εκλογές στις 08/08/1910 (Α΄ Αναθεωρητική Βουλή) μέχρι την 04/08/1936 (Γ΄ Αναθεωρητική Βουλή) και την εγκαθίδρυση της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου του Ι. Μεταξά.

γ) Περίοδος 1946 – 1967: από τις εκλογές στις 31/03/1946 μετά την λήξη του Β΄ Π.Π. (Δ΄ Αναθεωρητική Βουλή) μέχρι την 14/04/1967 με την κατάλυση της δημοκρατίας από τη χούντα των συνταγματαρχών.

δ) Περίοδος 1974 – σήμερα: από τις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης στις 17/11/1974 (1η Περίοδος – Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή) μέχρι τις ημέρες μας.

Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται διάφορα στοιχεία και άλλα… που τους αφορούν ή γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με μια διαφορετική οπτική… Η σειρά παράθεσης των στοιχείων των βουλευτών, ακολουθεί την σειρά της εκλογής τους.

Επισημαίνεται ότι υπήρχαν περίοδοι που ματαιώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές, όπως ήταν η επικράτηση της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936 από τον Ιωάννη Μεταξά, η περίοδος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η 7ετία της χούντας.

ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Αύριο η συνέχεια της έρευνας με το 2ο μέρος.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ