ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΕΛΗΧΕΙΟ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΙΟ

Με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τυρνάβου σε κατ’ επείγουσα συνεδρίαση στις 18 Μαΐου ενέκρινε  την υποβολή πρότασης ένταξης χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στο Δελήχειο και στο Εμμανουήλειο. Η πρόταση θα υποβληθεί κατόπιν σχετικής πρόσκλησης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ́ΚΑΙ Β ́ΒΑΘΜΟΥ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο δήμος Τυρνάβου ζητά τη χρηµατοδότηση του έργου «Αποκατάσταση ∆ηµοτικών κτηρίων από τον σεισµό της 3/3/21 στο ∆ήµο Τυρνάβου»,
συνολικού προϋπολογισµού 374.896,00€, µε υποέργα:
α. «Εργασίες Αποκατάστασης ∆εληχείου στο ∆αµάσι Τυρνάβου», συνολικού προϋπολογισµού 74.896,00€
β. «Αποκατάσταση βλαβών στο Εµµανουήλειο Πνευµατικό Κέντρο Τυρνάβου», συνολικού προϋπολογισµού 300.000,00€

Η συνολική αιτούµενη χρηµατοδότηση στο άνω πρόγραµµα είναι 299.896,00€, ήτοι: 74.896,00€ για το υποέργο 1 και 225.000,00€ για το υποέργο 2.

Σηµειώνεται ότι για το υποέργο 2 «Αποκατάσταση βλαβών στο Εµµανουήλειο Πνευµατικό Κέντρο Τυρνάβου» έχει ήδη εγκριθεί χρηµατοδότηση 75.000,00€ σύµφωνα µε την αριθµ. 47810/28-6-2021 απόφαση αναπλ. Υπ. Εσωτερικών µε τίτλο Χρηµατοδότηση του ∆ήµου Τυρνάβου του Ν.
Λάρισας για την πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055).

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ