ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1/6

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του δήμου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, για όσους το επιθυμούν) την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:30′,με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση επικαιροποιημένης πρότασης Μελέτης Αναθεώρησης & Επέκτασης του Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου.

2. Καθορισμός πρόσθετης αμοιβής για την απόκρουση της από 28-04-2023 (αριθ. καταθ. 404/2023) αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας.

3. Διαγραφή χρεών.

4. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στη συμβολή των πεζοδρόμων Κεντρικής Πλατείας και Αγίας Παρασκευής στον Τύρναβο.

5. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Γρ. Λαμπράκη (Αγοράς) στον Τύρναβο.

6. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Τυρνάβου.

7. Έγκριση διάθεσης δημοτικού χώρου για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης (συναυλία) στον Αμπελώνα.- Αίτηση των κ.κ. Σιαμέτη Νικολάου, Ντάβανου Κων/νου και Λάκη Σάββα (μέλη του συλλόγου «ΗIP HOP» Αμπελώνα).

8. Εξέταση αιτήσεων πολιτών για την παραχώρηση πολυετούς χρήσης οστεοθηκών στα Κοιμητήρια του Δήμου Τυρνάβου.

9. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2023.

10. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ του Δήμου Αγιάς, του Δήμου Ελασσόνας, του Δήμου Κιλελέρ, του Δήμου Τεμπών, του Δήμου Τυρνάβου και του Δήμου Φαρσάλων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση της πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΓΗΠΕΔΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ». -Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου.

11. Κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Τυρνάβου (αριθ. πρωτ. 26709/29- 03-2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΝΑΒΟΥ».

14. Έγκριση παράτασης συμβατική προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΡΑΜΠΩΝ & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΝΑΒΟΥ».

15. Έγκριση παράτασης συμβατική προθεσμίας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

16. Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης στον Αμπελώνα: «Καθορισμός θέσης στάσης σχολικού λεωφορείου επί της οδού Ναβαρίνου έμπροσθεν του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελώνα».

17. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης: «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΦΙΜΩΝ» της ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΡΕΖΑ Ο.Ε.

18. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ» του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΝΔΡΩΝ «ΓΑΙΑ ΦΡΟΥΙΤ».

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ