ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 2023-2024

Από Το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι το ΕΒΕΑ σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της χώρας και την ICAP AE, προκειμένου να υποβοηθήσουν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις στο έργο τους θα συνεχίσει και φέτος την επιτυχημένη έκδοση του ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 2023-2024 τόσο σε βιβλίο όσο και σε CD-ROM.

Υπενθυμίζουμε ότι κατόπιν του Νόμου 4072/2012 για τη «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» καταργήθηκε η υποχρέωση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων (Ε.Μ.Ε), και «εισαγωγική ή εξαγωγική δραστηριότητα δικαιούται να ασκεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)».

Για το λόγο αυτό όσες επιχειρήσεις έχουν χαρακτήρα εξαγωγικό και ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν στον ως άνω κατάλογο παρακαλούνται να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία excel ή text) στην ICAP CRIF A.E (υπόψη κας Σοφίας Βώσσου στο e-mail: svossou@icapcrif.com, τηλ. 2107200247) το αργότερο έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 τα κάτωθι στοιχεία:

– Αριθμό Γενικού Μητρώου Επιμελητηρίου
– Αριθμό Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων
– Επωνυμία
– Α.Φ.Μ
– Διακριτικό τίτλο
– Πλήρη Διεύθυνση
– Τηλέφωνα, και e-mail
– Αναλυτικά τα Προϊόντα που η κάθε επιχείρηση έχει δηλώσει ότι προτίθεται να εξάγει ή που έχει διαπιστωθεί ότι πραγματικά εξάγει.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι στο site του Επιμελητηρίου (larcci.gr) έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο του ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 2022 – 2023 όπως αυτό εκδόθηκε τόσο σε βιβλίο όσο και σε CD-ROM από το ΕΒΕΑ σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της χώρας και την ICAP ΑΕ, προκειμένου να αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε επιχειρηματία που ενδιαφέρεται για τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν το περιεχόμενο του ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 2022 – 2023 ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://rb.gy/cr4f1 και στη συνέχεια κάνοντας: 1.Λήψη όλων, 2.Αποσυμπίεση των αρχείων και 3.Εκτέλεση του αρχείου: ACCI-2022-2023.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ