Ο Γ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος για να μάς ευαισθητοποιεί, να μας αφυπνίζει και να μάς υπενθυμίζει την υποχρέωση να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το περιβάλλον, ιδίως στις σημερινές συνθήκες κλιματικής κρίσης, αφού από αυτό εξαρτάται η ζωή όλων μας.

Στην κατεύθυνση αυτή χρειάζονται νόμοι που να προωθούν τις διαδικασίες συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αξιοποίησής του.

Ο Δήμος Τεμπών, μια προικισμένη περιβαλλοντικά περιοχή, ένας δήμος που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αγροτική οικονομία και βρίσκεται σε άμεση σχέση με την φύση, δρομολογεί πολιτικές που συμβάλλουν στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Προωθεί μια σειρά από ενέργειες, με την αντιδημαρχία καθαριότητας και πρασίνου φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος, αυξάνοντας το πράσινο στον Δήμο μας, φροντίζοντας για την καθαριότητα στο δημόσιο χώρο, προωθώντας προγράμματα ανακύκλωσης – αξιοποίησης των απορριμμάτων κ.λπ. Όπως επίσης δίνει μεγάλη έμφαση σε ζητήματα που σχετίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προωθώντας ήπιες μορφές, που δε βλάπτουν και δε καταστρέφουν το περιβάλλον μας, αλλά και έχει δρομολογήσει μελέτες για την δημιουργία έργων με στόχο την σωστή διαχείριση του νερού στην ύδρευση και στην άρδευση και διαχείριση των λυμάτων.

Αναζητά πόρους για την αξιοποίηση του ιδιαιτέρου κάλλους προστατευόμενων περιοχών του, προωθεί τις δενδροφυτεύσεις και την διαφύλαξη των αλσυλίων του.

Φυσικά όλα τα παραπάνω δε γράφονται για να υποστηρίξουμε ότι είναι αρκετά αυτά που γίνονται. Ο στόχος είναι αυτά να αποτελέσουν απλά την αφετηρία για πολλά περισσότερα που απαιτούνται. Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων γι’ αυτό και ο δήμος Τεμπών επιδιώκει την κοινή δράση με τους κατοίκους του, ώστε να προστατεύσει το περιβάλλον που αποτελεί το παρόν και το μέλλον του.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ