ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ»

Την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023, δημοπρατείται το έργο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ” και έτσι μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ένα ακόμη σημαντικό έργο του Δήμου Τεμπών στην Κοινότητα Πυργετού συνολικού προϋπολογισμού 210.527,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους του Δήμου Τεμπών.

Με αφορμή την επικείμενη δημοπράτηση ο δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης δήλωσε: «Δημοπρατείται άμεσα ένα ακόμη έργο για το Δήμο Τεμπών και την Κοινότητα Πυργετού. Η αντικατάσταση των πεζοδρομίων σε μεγάλο μέρος της Κοινότητας ήταν επιτακτική ανάγκη. Για το σκοπό αυτό εξασφαλίσαμε πιστώσεις από το Πράσινο Ταμείο, αλλά και από ίδια έσοδα του Δήμου.

Οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν με το συγκεκριμένο έργο θα αποκαταστήσουν τις φθορές και την επικινδυνότητα, ρυθμίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την κυκλοφορία πεζών και ατόμων με αναπηρία. Η Δημοτική αρχή έχει πει από την πρώτη στιγμή ότι σχεδιάζει με βάση τις πραγματικές ανάγκες και υλοποιεί έργα που αλλάζουν συνολικά την εικόνα του Δήμου μας. Με όραμα για ένα τόπο που να αξίζει να ζεις, θέτουμε τις βάσεις για ένα Δήμο του μέλοντος» καταλήγει στη δήλωση του ο Δήμαρχος.

Το έργο αφορά αντικατάσταση των υφιστάμενων πεζοδρομίων εντός των ορίων του οικισμού Πυργετού, και την κατασκευή νέων πεζοδρομίων επί του κεντρικού δρόμου στα νέα οικόπεδα του Πυργετού. Κατά την κατασκευή θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές που προβλέπονται στις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν κατά μήκος της κεντρικής οδού από την Πλατεία Δημοτικού Καταστήματος Πυργετού μέχρι το όριο του οικισμού είναι οι εξής:.

1. Αποξήλωση υφιστάμενων πεζοδρομίων.

2. Αποξήλωση και αντικατάσταση κρασπεδόρειθρων συνολικού μήκους 1.440 μ., εκατέρωθεν του δρόμου.

3. Διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση πεζοδρομίων με οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικό πλέγμα.

4. Πλακόστρωσή τους με πλάκες πεζοδρομίου και διαμόρφωση όδευσης τυφλών με την πλακόστρωση ειδικών πλακών σε όλο το μήκος των πεζοδρομίων εκατέρωθεν του δρόμου και

5. Όπου υφίστανται τσιμενταύλακες απορροής ομβρίων υδάτων, θα καλυφθούν με σχάρες για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών. Στις εισόδους των ιδιοκτησιών καθώς και σε διασταυρώσεις με άλλες οδούς, θα τοποθετηθούν εγκιβωτισμένοι αγωγοί ομβρίων υδάτων.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ