ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ERASMUS+ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Στο πλαίσιο μαθησιακής κινητικότητας του εγκεκριμένου από το Ι.Κ.Υ., σχεδίου του Προγράμματος Erasmus+ΚΑ1, με τίτλο: «Καθοδηγώντας και εμπνέοντας τους εκπαιδευτικούς να κάνουν τη διαφορά» και κωδικό 2022-1-EL01-KA122-SCH-000076744, πέντε (5) μέλη του προσωπικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και συγκεκριμένα η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Μαρία Αποστολάκη (ΠΕ70), ο κ. Θωμάς Αδαμόπουλος (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), ο κ. Παναγιώτης Δικόπουλος (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), ο κ. Γεώργιος Κοντογιάννης (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) και ο κ. Αχιλλέας Παππάς (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), συμμετείχαν σε επιμορφωτική δράση με θέμα: “Building a Future Classroom and Interactive use of web 2.0 tools in FCL”, η οποία υλοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μεταξύ 20 και 24 Αυγούστου 2023.Οι συμετέχοντες/ουσες επιμορφώθηκαν από ειδικό προσωπικό σε καινοτόμα παιδαγωγικά εργαλεία, τα οποία αξιοποιούν τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, προκειμένου να μεταφέρουν τις γνώσεις που θα αποκομίσουν στα όρια των αρμοδιοτήτων της Δ.Π.Ε. Λάρισας. Το σεμινάριο περιλάμβανε τη διδασκαλία ενός συνόλου ψηφιακών εφαρμογών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και συμβάλλουν στην περαιτέρω ενεργό εμπλοκή των μαθητών/τριών στην ομαδοσυνεργατική και αλληλεπιδραστική μάθηση, μέσα από εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας.

Παρουσιάστηκαν, επίσης, ιδιαίτερες πτυχές του τουρκικού εκπαιδευτικού συστήματος, κυρίως όσον αφορά στον τομέα της χρήσης των νέων τεχνολογιών.
Παράλληλα με το σεμινάριο, δόθηκε η δυνατότητα στα μέλη του προσωπικού της Δ.Π.Ε. Λάρισας, να πληροφορηθούν για την ιστορία και τη σημερινή λειτουργία του Ζάππειου ομογενειακού σχολείου και της παραπλήσιας Ενορίας Αγ. Τριάδας, από τον εφημέριό της π. Νικόδημο, ο οποίος τους επιφύλαξε θερμή υποδοχή, καθώς επίσης και να ξεναγηθούν στη Μεγάλη του Γένους Σχολή.

Οι καινοτόμες γνώσεις που αποκτήθηκαν από την ανωτέρω κινητικότητα, θα παρουσιαστούν το επόμενο διάστημα στους/στις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Λάρισας, μέσω σχετικών δράσεων διάχυσης και διανομής ψηφιακού υλικού, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και να εμπλουτιστεί το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο με επιπλέον μεθόδους που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ