ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Υπεγράφη στις 10 Νοεμβρίου 2023 από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση Έγκρισης Προγραμμάτων Τοπικών Στρατηγικών LEADER/ΤΑΠΤΟΚ του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Κοινής Αγροτική Πολιτικής 2023-2027 (ΦΕΚ 6539/16-11-2023).

Με βάση την απόφαση αυτή εγκρίθηκε το Τοπικό Πρόγραμμα που υπέβαλε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας (ΑΕΝΟΛ Α.Ε.) για το Νομό Λάρισας με συνολική Δημόσια Δαπάνη 5.690.000€.

Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά, με συνολική βαθμολογία 89,50 βαθμούς, δεύτερη σε κατάταξη σε πενήντα προτάσεις.
Η περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος, περιλαμβάνει το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (με εξαίρεση την πόλη της Λάρισας). Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται υπο-παρεμβάσεις που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα (στους τομείς της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, του τουρισμού, των βιοτεχνιών, της παροχής υπηρεσιών και κυκλικής οικονομίας) και σε δημόσιους φορείς για την ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ανάδειξη του πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Τέλος θα περιλαμβάνει δράσεις συνεργασίας & δικτύωσης μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων και επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων).

Στη συνέχεια η ΑΕΝΟΛ Α.Ε. θα προβεί στην αναμόρφωση του υποβληθέντος προγράμματος στα οικονομικά δεδομένα της έγκρισης και θα ξεκινήσουν οι δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και δημοσιοποίησης, για την κινητοποίηση και προετοιμασία υποψήφιων επενδυτών.

Η τριαντάχρονη εμπειρία της «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.» στη διαχείριση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων (LEADER I, II, LEADER+, Εφαρμογή Προσέγγισης LEADER 2007 – 2013, ΟΠΑΑΧ, Άξονας 3 ΠΑΑ 2007 – 2013, CLLD/LEADER 2014-2020 κ.λ.π.), αποτελεί εγγύηση για την άριστη υλοποίηση, αλλά και την διεκδίκηση επιπλέον πόρων, σε μια περίοδο που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή μας, ιδιαίτερα μετά και τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Η ΑΕΝΟΛ ευχαριστεί όλους τους Τοπικούς Φορείς του Νομού Λάρισας (ΟΤΑ, συλλογικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα, επιμελητήρια, κλπ), τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τη Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς και τον τοπικό πληθυσμό για τη συμμετοχή τους στη διαβούλευση και την υποστήριξη τους, στην διαμόρφωση του τοπικού προγράμματος.

Ιδιαίτερος έπαινος και ευχαριστίες απευθύνονται στο προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρίας, που συμμετείχαν στη διαμόρφωση, στην κατάρτιση και στην υποβολή της πρότασης, που είχε σαν αποτέλεσμα την έγκριση της και αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι τέταρτη στην κατάταξη κατανομής πόρων, σε σύνολο 50 προγραμμάτων που εγκρίθηκαν.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ