ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του δήμου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου) και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, για όσους το επιθυμούν), την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • 1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025. (αριθ. πρωτ. 118145/ΓΔ4/20-10-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού).
 • 2. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2023.
 • 3. Έγκριση της αριθ. 52/2023 απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Τ, αναφορικά με την έγκριση – ψήφιση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2022.
 • 4. Έγκριση της αριθ. 53/2023 απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Τ. αναφορικά με τον Απολογισμό Ταμείου-Διαχείρισης έτους 2022.
 • 5. Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στη Π.Ε. Λάρισας για το έτος 2024. (αριθ. πρωτ. 435766/02-11-2023 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας).
 • 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α,Π.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 • 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΝΛΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ».
 • 8. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ».
 • 9. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 • 10. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 • 11. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΛΠ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ Δ. Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 • 12. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΛΠ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝΔ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ».
 • 13. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
 • 14. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕ ΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑ ΤΡΟ ΑΑ ΤΟΜΙ».
 • 15. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 • 16. Κατανομή επιχορήγησης ΚΑΠ έτους 2023 (4η – 9η μηνιαία κατανομή) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Τυρνάβου (αριθ. πρωτ. 60245/14-07-2023 & 75279/12-09-2023 αποφάσεις ΥΠΈΣ.).
 • 17. Επί ενστάσεως σχετικά με πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τυρνάβου μεταξύ των Ο.Τ. 122 και Ο.Τ. 134 Α.
 • 18. Επί ενστάσεως σχετικά με πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα μεταξύ των Ο.Τ. 27 και Ο.Τ. 28.
 • 19. Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υφιστάμενου ψυγείου-διαλογητηρίου φρούτων, φερόμενης ιδιοκτησίας τη εταιρείας ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου.
 • 20. Γνωμοδότηση επί επικαιροποιημένου φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Φ/Β πάρκου ισχύος 39.922MW στη θέση «Βυθά» της Δ.Ε. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου.

Η αναγκαιότητα της συνεδρίασης έγκειται στη φύση των θεμάτων, που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, χρονικούς περιορισμούς και κάλυψη αναγκών που προέκυψαν λόγω των καταστροφικών συνεπειών των πλημμυρών [(θεομηνία «DANIEL» – κήρυξη Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, (αριθ. πρωτ. Α3711/09- 09-2023 απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας)].

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ