ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 2023 ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αποδίδεται σε όλους τους δήμους της χώρας η 12η και τελευταία δόση της τακτικής επιχορήγησης για το έτος 2023, η κατανομή της οποίας γίνεται με βάση τα νέα κριτήρια που θεσπίστηκαν με βάση την πρόταση της ΚΕΔΕ περί επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ αναφορικά με την τακτική επιχορήγηση και το Ελάχιστο Κόστος Λειτουργίας των Δήμων, όπου λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία του πληθυσμού όπως αυτά προέκυψαν από την απογραφή του 2011.

Το αρχικό πόσο ανέρχεται στα 125 εκ. ευρώ, ωστόσο στους δήμους αποδίδεται ποσό ύψους 114.057.013,36, μετά την παρακράτηση ποσών από υπόχρεους δήμους είτε για συμψηφισμό οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, είτε για τον συμψηφισμό οφειλών τους με χορηγηθείσες προκαταβολές από τους ΚΑΠ, είτε για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Το αποδοτέο ποσό προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των δήμων.

Δείτε τα ποσά που εισπράττουν οι δήμοι του νομού Λάρισας στον πίνακα που ακολουθεί:

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ