ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Ψηφίστηκε σήμερα από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του οργάνου ο κανονισμός ασφαλείας που είναι και κανονισμός συμμετοχής πληρωμάτων στο φετινό καρναβάλι.

Ο κανονισμός που ψηφίστηκε αναφέρει τα εξής:

Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι:
• Οι εκδηλώσεις του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού στις οποίες συμμετέχουν τα «ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ» να γίνονται κατά τρόπο που να συνδυάζεται αφ’ ενός μεν η μακρά Καρναβαλική παράδοση της πόλης, αφ’ ετέρου δε η ικανοποίηση των αναγκών που το έθιμο υπηρετεί σύμφωνα με τις ανάγκες που γεννάει η σύγχρονη εποχή.
• Η ποιοτική αναβάθμιση των εκδηλώσεων και η μέσω αυτών προβολή της πόλης
• Η πραγματοποίηση όλων των εκδηλώσεων σε κλίμα ασφάλειας τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές.
Ο κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ.
Προϋποθέσεις σχετικές με το θέμα και την αμφίεση
• Να μην διαφημίζουν προϊόν ή υπηρεσία έμμεσα ή άμεσα.
• Να μην έχουν δηλωθεί ήδη από άλλο πλήρωμα.
• Να εκτεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Τυρνάβου https://carnival.tirnavos.gr/
Για αρτιότερη διοργάνωση και προβολή του Θεσμού του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού ο Δήμος παρακαλεί τα πληρώματα να βοηθήσουν παρέχοντας τις παρακάτω πληροφορίες:
• περίληψη του σκεπτικού του θέματος π.χ. τι παρουσιάζει, τι συμβολίζει, τι σατιρίζει στο site και στις παρουσιάσεις ή όποιες αναφορές προκύψουν. Όχι πάνω από 50 λέξεις (με email στο politismos@tirnavos.gr )
• σύντομο ιστορικό της πορείας του Πληρώματος στα χρόνια που συμμετέχει
προκειμένου να παρουσιάζεται ολοκληρωμένα στο site του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού. Όχι πάνω από 100 λέξεις (με email στο
politismos@tirnavos.gr ).
Επίσης, το πλήρωμα οφείλει να διατηρεί κατάσταση εγγραφών των μελών του πληρώματος η οποία θα είναι στη διάθεση του φορέα αν κριθεί σκόπιμο.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ πρέπει:
1. Να εκπροσωπούνται από ένα τουλάχιστον άτομο άνω των 18 ετών. Επισημαίνεται ότι απαιτείται ένας εκπρόσωπος ανά 100 άτομα του πληρώματος.
2. Να υπογράψουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας όλα τα έντυπα συμμετοχής τους με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία που τους ζητούνται.
3. Οι εκπρόσωποι από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, να εκπροσωπούν το Πλήρωμα τους, έναντι του φορέα διοργάνωσης και όλων των λοιπών φορέων.
4. Η αποδοχή του κανονισμού αποτελεί απαραίτητο όρο για την συμμετοχή των Πληρωμάτων στις εκδηλώσεις του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού

Γ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΤΙ:
1. Θα τηρήσουν τον παρόντα κανονισμό και τους νόμους του κράτους.
2. Δεν θα χρησιμοποιηθούν ίδιες στολές με αυτές που θα χρησιμοποιηθούν στο παιδικό Καρναβάλι.
3. Θα τηρήσουν το πλαίσιο συμμετοχής στις παρελάσεις:
• Τα μέλη τους δεν θα υπερβούν τα 350 άτομα
• Συνέπεια στην ώρα προσέλευσης για την έναρξη της παρέλασης
• Τηρούν την σειρά παρέλασης που θα τους υποδειχθεί και θα ακολουθούν τις οδηγίες των υπευθύνων ροής παρέλασης.
• Δεν προκαλούν προβλήματα στη ροή της παρέλασης με συνεχόμενες στάσεις, αργό ρυθμό και μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους.
• Δεν επιτρέπουν, κατά τη διάρκεια της παρέλασης, να εισχωρούν στα μέλη τους άτομα μη μεταμφιεσμένα ή μερικώς μεταμφιεσμένα ή από άλλα πληρώματα.
• Δεν επιτρέπουν την χρήση ζώων στις παρελάσεις.
• Δεν χρησιμοποιούν δική τους μουσική στις παρελάσεις.
• Δεν θα επιχειρήσουν να παρελάσουν με άρμα δικής τους κατασκευήσ
• Δεν θα επιτρέπουν την χρήση πυροτεχνημάτων – κροτίδων και οινοπνευματωδών ποτών στο πλήρωμα τους.
• Δεν θα επιτρέπουν στο πλήρωμά τους κατά τη διάρκεια της παρέλασης ηλεκτροκίνητα ποδήλατα, πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, αυτοκινούμενα οχήματα.
• Δεν θα επιτρέψουν φαινόμενα απρεπούς συμπεριφοράς στους συντελεστές της διοργάνωσης (υπεύθυνους ροής, επιτροπές, εθελοντές, παρουσιαστές, δημοσιογράφους, φωτογράφους κλπ)
• Αν αποφασίσουν να μην συμμετάσχουν στις παρελάσεις θα πρέπει μία εβδομάδα νωρίτερα να δηλώσουν στο αρμόδιο γραφείο την ματαίωση της συμμετοχής τους.
• Δεν θα προβούν εν γένει σε ενέργειες που μπορεί να βλάψουν την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού, να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών ή να αλλοιώσουν την εικόνα του θεσμού και της πόλης.

Δ. ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ
Η σειρά, με την οποία παρελαύνουν τα πληρώματα, καθορίζεται από τον Δήμο Τυρνάβου , με ενδεικτικά κριτήρια, τον αριθμό των μελών, την ηλικία, τις τεχνικές ή άλλες ανάγκες της παρέλασης καθώς και τη συμπεριφορά του πληρώματος.

Ε. ΑΡΜΑΤΑ – ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
1. Δεν είναι υποχρεωτική η κατασκευή άρματος ή κινούμενης μικροκατασκευής.
2. Τα άρματα και οι κινητές μικροκατασκευές κατασκευάζονται από τον Δήμο Τυρνάβου.

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1. Για λόγους ασφαλείας οι θέσεις των μικροπωλητών κατα τη διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου οριοθετούνται βάσει οδηγιών του Δήμου Τυρνάβου, κατόπιν συνεννόησης με την Δ.Α.
2. Πλήν της ημέρας της Τσικνοπέμπτης, απαγορεύεται στις πλατείες, στους πεζόδρομους και στα πεζοδρόμια η χρήση ψησταριών
3. Απαγορεύεται η κατάληψη του οδοστρώματος με τραπεζοκαθίσματα από τις 17.00 μμ έως και το πέρας της παρέλασης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ