ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Την Τρίτη, 02/04/2024, οι μαθήτριες/τές των τμημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ τάξης του ΓΕΛ Τυρνάβου πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του εκπαιδευτικού, Λαΐνα Αθανασίου (ΠΕ86).

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει έδρα τη Λάρισα και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του βρίσκονται στο campus “Γαιόπολις“, στην περιφερειακή οδό Λάρισας-Τρικάλων. Το Τμήμα καλύπτει πλήρως όλο το βασικό φάσμα γνώσεων στο γνωστικό πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο και αξιοποιεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης ευρύτερων Ψηφιακών Συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και μεταδίδουν δεδομένα και πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή.

Στο αμφιθέατρο της Σχολής ο πρόεδρος του τμήματος, κ. Γερογιάννης Βασίλειος , παρουσίασε στις/στους μαθήτριες/τές το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και αναφέρθηκε στις εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης για τους αποφοίτους του Τμήματος.

Στη συνέχεια οι μαθήτριες/τές ξεναγήθηκαν στους χώρους διδασκαλίας και στα εργαστήρια του τμήματος και διαπίστωσαν ότι το τμήμα είναι άρτια εξοπλισμένο και στελεχωμένο επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση κάθε παραμέτρου που μπορεί να συμβάλει σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο σπουδών.

Οι διδάσκοντες του Τμήματος έχουν πολύχρονη εμπειρία σε διδασκαλία και έρευνα, ενώ η συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα, σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο, τους παρέχει ουσιαστική αντίληψη για τις εξελίξεις στον τομέα τους και στην αγορά εργασίας.

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ακολουθεί μια φιλοσοφία ποιότητας με σεβασμό στην αριστεία και την αξιοκρατία, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους/στις φοιτητές/φοιτήτριές του και αναγνωρίζοντας την ευθύνη για παροχή πολύπλευρης προσφοράς στην κοινωνία.

Στην διδακτική αυτή επίσκεψη συνόδεψαν τους μαθητές οι εκπαιδευτικοί: Λαΐνας Αθανάσιος και Ζιάκος Απόστολος.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ