ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/4

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και ώρα 19:30′, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Εκλογή υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Τυρνάβου.
 • Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τυρνάβου λόγω της κατάργησης της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ), σύμφωνα με τον ν. 5056/2023.
 • Έγκριση παρουσίασης του Δήμου Τυρνάβου σε τουριστικό οδηγό της Ελλάδος.
 • Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού έργων του Δήμου Τυρνάβου.
 • Ορισμός αριθμού τραπεζικού λογαριασμού και υπολόγου διαχειριστή του λογαριασμού ειδικού σκοπού για την πληρωμή δαπανών ενταλμάτων προπληρωμής.
 • Χωροθέτηση Περιπτέρων (διατήρηση – κατάργηση θέσεων) στο Δήμο Τυρνάβου.
 • Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την διαπίστωση ανάγκης μετονομασίας οδού. (αριθ. πρωτ, 53/12.02.2024 έγγραφο της Σχολικής Κοινότητας του Γενικού Λυκείου Τυρνάβου).
 • Τροποποίηση Καταστατικού (προσθήκη καταστατικών σκοπών) της ΑΕΝΟΑ Α.Ε. (αριθ. πρωτ. 363/05.03.2024 έγγραφο της ΑΕΝΟΑ Α.Ε.).
 • 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 2’1 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, έτους 2024.
 • Καθορισμός οικονομικού τιμήματος για προσκύρωση τμήματος δημοτικής έκτασης εμβαδού 8,36 τμ ευρισκόμενο εντός του ΟΤ 33 του ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα.
 • Καθορισμός αποζημιώσεων λόγω πράξης εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλης Τυρνάβου.
 • Έγκριση σύνδεσης δημοτικών κτηρίων με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. – Εξουσιοδότηση Δημάρχου.
 • Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου.
 • Έγκριση της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών.
 • Εξέταση αιτήσεων πολιτών για την παραχώρηση πολυετούς χρήσης οστεοθηκών στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Τυρνάβου.
 • Εξουσιοδότηση υπογραφής Δημάρχου σχετικά με σύνταξη συμβολαίου. (Τροποποίηση της αριθ. 258/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου).
 • Κατανομή επιχορήγησης ΚΑΠ έτους 2023 (10η-12η μηνιαία κατανομή έτους 2023) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (αριθ. πρωτ. 100888/23-11-2023 απόφαση ΥΠΈΣ.).
 • Κατανομή επιχορήγησης ΚΑΠ έτους 2024 (1η-3η μηνιαία κατανομή έτους 2024) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (αριθ. πρωτ. 30454/30-03-2024 απόφαση ΥΠΈΣ.).
 • Τροποποίηση της αριθ. 56/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου και ανακατανομή ποσού επιχορήγησης Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Τυρνάβου.
 • Τροποποίηση της αριθ. 130/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου και ανακατανομή ποσού επιχορήγησης Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Τυρνάβου.
 • Έγκριση επιμήκυνσης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 • Έγκριση επιμήκυνσης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
  «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑ ΤΡΟ ΛΑΤΟΜΙ».
 • Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αμπελώνα Δήμου Τυρνάβου».
 • Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
  «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ. Ε. Τυρνάβου Δήμου Τυρνάβου».
 • Έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ».
 • Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Βελτίωση και Άρση Επικινδυνότητας Αστικής Οδοποιίας κλπ Πεζοδρόμων Δ.Ε. Τυρνάβου».
 • Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Βελτίωση και Άρση Επικινδυνότητας Αστικής Οδοποιίας κλπ Πεζοδρόμων Δ.Ε. Αμπελώνα».

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ