ΔΑΚΕ Δ.Ε.: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ

Την Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024 το ΠΥΣΔΕ ν.Λάρισας επικύρωσε τον πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων των σχολικών μονάδων του ν. Λάρισας και την 16/04/2024 ανακοίνωσε ονομαστικά τις/τους υπεράριθμους συναδέλφισσες/ους.

Συνεπείς στη δέσμευσή μας για συνεχή ενημέρωση των συναδέλφων από τους δύο αιρετούς της ΔΑΚΕ στο ΠΥΣΔΕ, προωθείται σε όλες και όλους το χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ ν. Λάρισας για το προσεχές χρονικό διάστημα.

Τέλος ,για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων, επισυνάπτεται αρχείο με λεπτομερείς οδηγίες και διευκρινίσεις για τη ρύθμιση των υπεραριθμιών καθώς και παραδείγματα.
Οι αιρετοί της ΔΑΚΕ Καθηγητών Ν. Λάρισας στο ΠΥΣΔΕ ν.Λάρισας : Καρκαλής Νικόλαος (τηλ.:6944447853) και Κατσιώτης Ευάγγελος (τηλ.: 6978339664).

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ