ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 21 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικού αριθμού είκοσι ενός (21) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας από 06/05/2024 έως τις 05/01/2025, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν λόγω της κακοκαιρίας Daniel στον Δήμο Τυρνάβου, εξέδωσε ο δήμος.

Αναλυτικά οι θέσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Λόγω του κατεπείγοντος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τις αιτήσεις με τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, δηλαδή από την Τρίτη 16/04/2024 έως και την Πέμπτη 18/04/2024 και ώρα 14:30 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου (1ος όροφος).

Για να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ