ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ

Ενόψει της διεξαγωγής της φετινής εμποροπανήγυρης, θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε και να τονίσουμε, όπως κάθε φορά, την πάγια θέση του Εμπορικού Συλλόγου Τυρνάβου.

Πιστεύουμε πως η εμποροπανήγυρη θα κινηθεί μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας που ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Δήμου Τυρνάβου ότι η διάρκειά της είναι 7 ημέρες.

Σύμφωνα με την απόφαση δε, υπεύθυνος της διοργάνωσης και λειτουργίας της είναι ο Δήμος Τυρνάβου. Η απόφαση αυτή του Δήμου απορρέει από την κείμενη νομοθεσία ότι η διάρκεια των εμποροπανηγύρεων (παζάρια) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) συναπτές ημέρες.

Αναφορικά δε με την λειτουργία της φετινής εμποροπανήγυρης θεωρούμε απαραίτητο να διασφαλιστεί η καθόλα νόμιμη λειτουργία της.

Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να εφαρμοσθούν τα κάτωθι:

  • Ταυτοποίηση ενοικιαστών των χώρων με αυτούς που επιχειρούν, ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα υπενοικίασης
  • Έλεγχος για την ύπαρξη όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων των συμμετεχόντων, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, αλλά και κατά τη διαδικασία της δημοπράτησης.
  • Έλεγχος γιο την ύπαρξη φορολογικών ταμειακών μηχανών παντού, αλλά και ταυτόχρονος έλεγχος της νομιμότητας της φορολογικής μνήμης των.
  • Έλεγχος για την έκδοση αποδείξεων και την ύπαρξη τιμολογίων για τα προσφερόμενα προϊόντα
  • Ανάρτηση σε εμφανές σημείο πινακίδας θεωρημένης από τις υπηρεσίες του δήμου, η οποία να πιστοποιεί τη νομιμότητα του συμμετέχοντος, ώστε να είναι ευκολότεροι οι έλεγχοι
  • Έλεγχοι για προϊόντα απομίμησης (εφαρμογή του νόμου που προβλέπει την επιτόπου καταστροφή τους)
  • Αυστηροί έλεγχοι για περιπτώσεις παράνομης εμπορικής δραστηριότητας (παρεμπόριο) τόσο εντός, όσο και εκτός του χώρου της εμποροπανήγυρης
  • Αυστηρή τήρηση της προβλεπόμενης από το νόμο χρονικής διάρκειας (7 ημέρες) και συγκεκριμένα για φέτος από τις 11/05/2024 έως και tic 17/05/2024.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο Δήμος θα εφαρμόσει αυστηρά όλα τα ανωτέρω για την αποφυγή φαινομένων φοροδιαφυγής και παράνομης εμπορικής δραστηριότητας και θα δώσει ένα μήνυμα ότι η συντεταγμένη πολιτεία κάνει το καθήκον της, καθώς επίσης και ότι δεν θα παρατηρηθούν φαινόμενα ασυνέπειας ως προς την διάρκεια της εμποροπανήγυρης, με άτυπες και παράνομες παρατάσεις, όπως είχε γίνει στο παρελθόν, που θα δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα στην ήδη λαβωμένη αγορά της πόλης, η οποία τονίζουμε ότι λειτουργεί νομίμως και με απόλυτη συνέπεια όλο τον χρόνο.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ