ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΠΛΟΥΤΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Ερώτηση του Β. Κόκκαλη και 16 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. προς τον ΥΠΑΑΤ Λ. Αυγενάκη

«Οι Ευρωπαϊκές ενισχύσεις για τα οικολογικά σχήματα αντί να ενισχύσουν τους πολλούς αγρότες, πλούτισαν τους συμβούλους» τονίζει ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Στην ερώτηση που συνυπογράφουν 16 ακόμη βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Κόκκαλης ρωτά τον κ. Αυγενάκη αν προτίθεται να παρέμβει νομοθετικά ώστε να καθορίσει ως ανώτατο ύψος αμοιβής των Συμβούλων για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με όλες τις δράσεις των οικολογικών προγραμμάτων.

Αναλυτικά η ερώτηση: «Οι δικαιούχοι αγρότες ανέμεναν την πληρωμή των ενισχύσεων, προερχόμενων από τα «οικολογικά σχήματα», όπως το ύψος αυτών καθορίζεται στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. Αριθμ. 1545/179036 Υπουργικής Απόφασης περί Καθορισμού θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 {«Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας», του άρθρου 31 «Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων» του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, εφεξής οικολογικά σχήματα (ecoschemes), του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023- 2029}.

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν, του διαφυγόντος εισοδήματος και του κόστους συναλλαγής και εξαρτάται από το είδος της καλλιέργειας, ενώ περιλαμβάνεται και παράρτημα όπου αναγράφονται οι επιλέξιμες καλλιέργειες με το αντίστοιχο ενδεικτικό ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια.

Πλην όμως, οι αγρότες κατά τις πρόσφατες πληρωμές της 30ης Απριλίου, διαπίστωσαν ότι τα ποσά που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών, δεν συνάδουν με τα προσδοκώμενα και εν τέλει είναι πολύ μικρότερα από αυτά που ανέμεναν με βάση τις κατά προσέγγιση τιμές στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 και με βάση τους υπολογισμούς των γραφείων ΚΥΔ- Συμβούλων.

Όμως, πέραν της κύριας βάσης του προβλήματος, που είναι οι μειωμένες ενισχύσεις, το Υπουργείο για ακόμη μια φορά, αντί να εστιάσει στην άμεση επίλυσή του, προς όφελος των αδικημένων αγροτών, εντούτοις, και αρνείται να ομολογήσει την αποτυχία δίκαιης κατανομής των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά περαιτέρω επιτρέπει να διαιωνίζεται μια κατάσταση αβεβαιότητας και έλλειψης διορθωτικών κινήσεων, εις βάρος των αγροτών.

Και την αβεβαιότητα των πολλών, ως συνηθίζει κατά πάγια τακτική της, μετατρέπει σε ευκαιρία πλουτισμού των ΚΥΔ, δηλαδή των φορέων διαχείρισης και υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, οι οποίοι, εφόσον είχαν συμφωνήσει στην καταβολή αμοιβής επί της προσδοκώμενης ενίσχυσης με τους αγρότες, θα έπρεπε, να λάβουν την αμοιβή τους ανάλογα προσαρμοσμένη με το ύψος της μείωσης των ενισχύσεων. Ή σε κάθε περίπτωση, θα έπρεπε να αναστείλουν την είσπραξη μέρους της αμοιβής, ανάλογα με την μείωση του πληρωτέου ποσού των αγροτών μέχρι την διευθέτηση και την απόδοση των πραγματικά δικαιούμενων ποσών ενισχύσεων.

Αντιθέτως, οι σύμβουλοι αφενός εισπράττουν το σύνολο της αμοιβής τους, που σε πολλές περιπτώσεις είναι ίσο με το ποσό της ενίσχυσης, αλλά επιπλέον το ποσό αυτής είναι δυσανάλογο και οδηγεί σε προφανή εκμετάλλευση του αγρότη, αφού αγγίζει ποσοστό ύψους 7-8% επί της ενίσχυσης για κάθε Οικολογικό Σχήμα, πέραν της χρέωσης για τη συμπλήρωση της δήλωσης ΟΣΔΕ, ενώ ενδεικτικό της κατάστασης αποτελεί το γεγονός ότι από τα 425 εκατ. ευρώ που είναι ο προϋπολογισμός των Οικολογικών Σχημάτων, περίπου 40 εκ. ευρώ εισέπραξαν ελάχιστες επιχειρήσεις, με συνέπεια να αλλάζει η φιλοσοφία και ο πραγματικός σκοπός των οικολογικών σχημάτων.

Η δε κατάσταση αυτή θα είχε αποφευχθεί εάν μεριμνούσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να θεσπίσει ανάλογη διάταξη, ως ισχύει για τα κτηνοτροφικά συστήματα, δηλαδή αυτή του άρθρου 14§4 της ΥΑ 432/182881/13-6-2023 (ΦΕΚ Β΄3860/14-6-2023) Καθορισμός θεσμικού πλαισίου εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.7 «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστημάτων», του άρθρου 31 «Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων» του καν. 2021/2115, εφεξής οικολογικών προγραμμάτων του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-202, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ως ανώτατο ποσοστό 5% επί της ενίσχυσης και έως 500€ συνολικά.

Επειδή, η ανωτέρω δράση αποτελεί και τη μοναδική δράση για την οποία ορίζεται ο ακριβής προσδιορισμός της αμοιβής Συμβούλου καθώς για τις ανάγκες των υπόλοιπων δράσεων των οικολογικών προγραμμάτων του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά ή πρόβλεψη για το μέγιστο ύψος της αμοιβής του Συμβούλου.

Επειδή, εξαιτίας αυτής της συνειδητής προφανώς παράλειψης, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής των οικολογικών προγραμμάτων του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027, εκδηλώθηκαν οι ανωτέρω συμπεριφορές από γεωργικούς συμβούλους σε βάρος των αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων), οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον περαιτέρω περιορισμό των ήδη μειωμένων αγροτικών ενισχύσεων.

Επειδή, συνιστά επαχθή όρο εκ μέρους των συμβούλων σε βάρος των αγροτών, η θέσπιση αμοιβής για τη συμβουλή σχετικά με τα οικολογικά προγράμματα σε ποσοστό 9-10% επί του ποσού της δικαιούμενης ενίσχυσης.

Επειδή, η συμφωνία μεταξύ συμβούλων και αγροτών καθίσταται ακόμη πιο επαχθής για τους αγρότες, όταν ορισμένες επιχειρήσεις παροχής γεωργικών συμβουλών δεσμεύουν τον αγρότη με σύμβαση συνεργασίας πενταετούς διάρκειας, προβλέποντας ακόμη και ποινή ύψους €2.000 για τους παραγωγούς που θα επιλέξουν να λύσουν πρόωρα τη συνεργασία.

Επειδή, το ΥΠΑΑΤ, οφείλει να θωρακίζει τον χαρακτήρα και τον σκοπό καταβολής των εν λόγω ενισχύσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή αποζημίωσης που λαμβάνουν οι αγρότες έναντι του συνόλου ή μέρους των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και του διαφυγόντος εισοδήματος, και όχι να χρησιμοποιούνται ως μέσο πλουτισμού ολίγων επιχειρήσεων.

Επειδή απαιτείται η άμεση νομοθετική παρέμβαση διά της έκδοσης υπουργικής απόφασης, με την οποία θα εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του άρθρου 14§4 της ΥΑ 432/182881/13-6-2023 (ΦΕΚ Β΄3860/14-6-2023), προβλέποντας ως αμοιβή συμβούλου ανώτατο ποσοστό 5% επί της καταβαλλόμενης ενίσχυσης και έως 500€ συνολικά.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται να παρέμβει νομοθετικά ώστε να καθορίσει ως ανώτατο ύψος αμοιβής των Συμβούλων για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με όλες τις δράσεις των οικολογικών προγραμμάτων το ποσοστό 5% επί της ενίσχυσης και έως 500€ συνολικά, όπως ήδη αυτό ισχύει για τη Δράση 31.7-Δ «Κατάρτιση και εφαρμογή βελτιωμένου σιτηρεσίου σε μέσης-καλής κατάστασης βοσκοτόπους»;

2. Για ποιο λόγο διαπιστώνεται το εν λόγω νομοθετικό κενό, που οδηγεί σε δυσμενή μεταχείριση των αγροτών συγκριτικά με τους κτηνοτρόφους;»

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ