ΝΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

Στο πλαίσιο της «Προκήρυξης της Δράσης με τίτλο “ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ”-2023 , που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την παροχή οικονομικών κινήτρων οι Δήμοι έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα δίκτυο για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο , που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε.

Ο Δήμος Λαρισαίων έχει την ευκαιρία να καταθέσει πρόταση αφού η Δημοτική Αρχή Καλογιάννη φρόντισε να βάλει το Δήμο Λαρισαίων στο μέλλον της Ηλεκτροκίνησης έχοντας αφήσει ως παρακαταθήκη στη νέα Δημοτική θητεία δύο σημαντικά δεδομένα:

1. Εγκεκριμένο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης για προγράμματα χρηματοδότησης. Ο Δήμος Λαρισαίων στην προηγούμενη θητεία ήταν από τους πρώτους Δήμους με εγκεκριμένο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο (απόφαση Δ.Σ. 91/2021).

Με ένα αριθμό σημείων ώστε να προβλέπεται σε όλη την επικράτεια του Δήμου υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000) κατοίκους του δήμου.

Μεταξύ άλλων περιπτώσεων που καλύπτονται στη μελέτη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας το Σχέδιο προβλέπει ειδικά :
• τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, και συγκεκριμένα μία (1) θέση Η/Ο ανά πέντε (5) θέσεις στάθμευσης.
• τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ.
• τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε τερματικούς σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανωτέρω εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο υψηλής ισχύος για την εξυπηρέτηση δημοτικών και αστικών λεωφορείων και συγχρόνως να διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη αναμονή επαναφόρτισης για την ομαλή λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

2. Δύο (2) Ταχυφορτιστές «ευφυούς φόρτισης» – εγκατεστημένους στην Δημοτική Πινακοθήκη και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο- σε συνεργασία με το Τμήμα Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα πλαίσια του προγράμματος ELVIS
Αναδεικνύεται έτσι η δυνατότητα του Δήμου Λαρισαίων να προχωρήσει και σε επόμενα βήματα υλοποίησης της ανάπτυξης , διαχείρισης και λειτουργίας των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο πραγματοποιείται βάσει του εγκεκριμένου ΣΦΗΟ.

Η νέα Δημοτική αρχή αποκαλύφθηκε δυστυχώς με την απόφασή της στο ΔΣ αφού με την «αποικιοκρατική» εκχώρηση σε ιδιώτες έναντι πινακίου φακής ξεπουλά μία δυνατότητα που μπορεί και πρέπει να είναι δημοτική.
Δικαιολογώντας την πολιτική τους αυτή μάλιστα ψευδώς αναγράφοντας στην εισήγηση ότι «οι ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού δεν αποτελούν δικαιούχους της δράσης».

Όταν η ΚΥΑ ΦΕΚ 2966/Β/05-05-2023 αναφέρει ρητά στο Άρθρο 6 παρ. ε ότι, Δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης είναι «Δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους».

Για παράδειγμα η ΔΕΥΑΛ θα μπορούσε έχοντας και την τεχνική και την οικονομική δυνατότητα να αναλάβει για λογαριασμό του Δήμο την υλοποίηση αυτής της δράσης.

Ο Δήμος λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσει ίδιος στη σταδιακή εγκατάσταση ταχυφορτιστών βάσει το εγκεκριμένο ΣΦΗΟ όχι στη βάση κερδοσκοπίας αλλά, καθορίζοντας μία τιμολογιακή πολιτική με παραμέτρους :
• την απόσβεση της επένδυσης,
• την καθιέρωση κοινωνικών ανταποδόσεων σε κοινωνικές Δομές και ευπαθείς ομάδες της τοπικής κοινωνίας,
• την ανάδειξη της εξωστρέφειας της πόλης ως φιλική για ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης,
• την ανάπτυξη μίας συνεργασίας τόσο με το Αστικό όσο και με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ για την ηλεκτροκίνηση έτσι ώστε μέσα από ένα σχέδιο για την ανανέωση του στόλου των αστικών και υπεραστικών μαζικών μετακινήσεων να επιτευχθούν στόχοι όπως, επιδότηση-μείωση του εισιτηρίου και ταυτόχρονη βελτίωση Περιβαλλοντικών δεικτών της πόλης.

ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΕΕ ΠΕΔ Θεσσαλίας, τ. Αντιδήμαρχος, πρ. Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΔ Θεσσαλίας

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ