ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΕΘΑ/ΓΕ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Ν. Λάρισας, σε εφαρμογή του Άρθρου 19 Παράγραφος 9 του ισχύοντος Καταστατικού, συγκαλεί έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Παρασκευή 24 Μάϊου 2024 στην αίθουσα συνελεύσεων του 303 ΠΕΒ και ώρα 10 το πρωί.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η τροποποίηση όλων των άρθρων του Καταστατικού, η εναρμόνιση αυτών με την σχετική Νομοθεσία και η προσθήκη διατάξεων επ’ αυτού. Η εισηγητική πρόταση της τροποποίησης του καταστατικού θα είναι διαθέσιμη στη Γραμματεία του συλλόγου μας από την 21η Μάϊου έως και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης!

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται το ήμισυ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στην έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση, καθώς η παρουσία του κάθε μέλους κρίνεται απαραίτητη.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ