Δείτε τα θέματα ημερήσιας διάταξης της σημερινής συνεδρίασης του δ.σ. δήμου Τυρνάβου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του δήμου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου σήμερα Τρίτη 28 Μαΐου 2024 και ώρα 8:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • 1. Αίτημα – ψήφισμα του Δήμου Τυρνάβου προς το Υπουργείο Παιδείας για την ειδική μοριοδότηση των υποψηφίων των Πανελληνίων εξετάσεων στο Δήμο Τυρνάβου.
 • 2. Έγκριση Έκθεσης Καταγραφής-Απογραφής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου – Κ.Ε.ΔΗ.Τ.
 • 3. Έγκριση της αριθ. 6/2024 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου, αναφορικά με την έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2023.
 • 4. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Τυρνάβου κατά την περίοδο 2024-2025.
 • 5. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων του Δήμου Τυρνάβου για την παραλαβή κάρτας από την Τράπεζα Πειραιώς,
 • 6. Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου ως εξουσιοδοτούμενα όργανα διαχείρισης για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος e-banking και τη χορήγηση κωδικών internet banking για τον τραπεζικό λογαριασμό της πάγιας προκαταβολής.
 • 7. Μεταφορά υπολοίπων χρηματοδοτήσεων προς διάθεση.
 • 8. Καθορισμός πιστώσεων προϋπολογισμού δεκτικών ενταλμάτων προπληρωμής (συμπληρωματική).
 • 9. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2024.
 • 10. Χωροθέτηση των κάδων διαχείρισης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων στο Δήμο Τυρνάβου.
 • 11. Καθορισμός θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αγίας Παρασκευής στη Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου.
 • 12. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ της TSIGANIS Ι.Κ.Ε.»
 • 13. Έγκριση 5ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ».
 • 14. Επί ενστάσεως σχετικά με πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τυρνάβου μεταξύ των ΟΤ 113Β και ΟΤ 113Γ μετά από απόφαση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
 • 15. Επί αιτηθείσας άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 121Α του Τυρνάβου.
 • 16. Οριστική απόφαση για την απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (8° Δημοτικό Κατάστημα) στον Τύρναβο στο Τ.Ο.Ε.Β. Τυρνάβου.
 • 17. Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρβαντοβλάχων Αργυροπουλίου, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Γυμνασίου Αργυροπουλίου.
 • 18. Επί αιτήσεως του Ιππικού Ομίλου Τυρνάβου αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου.
 • 19. Έγκριση διάθεσης δημοτικού χώρου για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης (συναυλία) στον Αμπελώνα.- Αίτηση Καραμπίνα Νίκης.
 • 20. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη Δημοτική Κοινότητα Αργυροπουλίου.
 • 21. Έγκριση εκμίσθωσης θέσεων περίπτερων στο Δήμο Τυρνάβου.
 • 22. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνα.
 • 23. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για πτηνοτροφική εγκατάσταση (εκτροφής περιστεριών) στη Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου.
 • 24. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στη Δημοτική Κοινότητα Αργυροπουλίου.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ