Το 3ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου δημιούργησε τον δικό του Οικοκώδικα

Το 3ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει στα Οικολογικά Σχολεία, Εco schools συντονιστής των οποίων για την Ελλάδα αποτελεί η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ). Η συμμετοχή έγινε με την επιλογή του Περιβαλλοντικού Προγράμματος με τίτλο: Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό!

Τα οικολογικά σχολεία αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εγκεκριμένο από το υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων.
Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των δράσεων, ώστε τα σχολεία να γίνουν κοινότητες αειφορικής συμβίωσης σε παιδαγωγικό αλλά και πρακτικό επίπεδο.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του ‘οικοκώδικα’ (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στο σχολείο και στο σπίτι, με στόχο την υιοθέτηση μέτρων, στάσεων και νοοτροπίας φιλικής προς το περιβάλλον και εξοικονόμησης ενέργειας, νερού βάσει των αξιών της αειφορίας), καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης .

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «ΤΡΕΧΕΙ, ΤΡΕΧΕΙ, ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ» τα παιδιά δημιούργησαν μετά από συζήτηση και σκέψη τον ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑ του σχολείου μας που αφορά στη σωστή διαχείριση του νερού με τον οποίο ενημερώσαμε την τοπική κοινωνία αλλά και καταθέσαμε στην επίσκεψη μας στον κύριο Δήμαρχο και την κυρία Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Τυρνάβου ως ενεργοί πολίτες.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ