Η επιλογή παιδαγωγών στην ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ: Ένας πολίτης ζητάει απαντήσεις

Ανακοίνωση της Συμπαράταξης Λαρισαίων που δημοσιοποιεί επιστολή δημότισσας

Τις προηγούμενες ημέρες η Συμπαράταξη Λαρισαίων αναφέρθηκε επανειλημμένα στη διαδικασία πρόσληψης παιδαγωγών για την Κατασκήνωση στην Πόλη που για πρώτη φορά έγινε χωρίς το κριτήριο της εμπειρίας. Ζητήσαμε να ενημερωθούμε για τις διαδικασίες πρόσληψης παιδαγωγών στην Κατασκήνωση στην Πόλη.

Οι διαβεβαιώσεις του Δημάρχου για την μη εμπλοκή πολιτικών προσώπων διαψεύστηκαν από την ενημέρωση του ίδιου του αρμόδιου Αντιδημάρχου. Όπως αντίστοιχα έρχεται να διαψεύσει τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου για την τήρηση αντικειμενικών κριτηρίων στη διαδικασία πρόσληψης η επιστολή μιας συμπολίτισσας, που κατατέθηκε στις 3/7 στο αρμόδιο Τμήμα του Δήμου με αριθ. πρωτ. 36189 και αποδέκτες όλους τους αρμόδιους παράγοντες του Δήμου.

Η επιστολή (ζητήσαμε την άδεια για τη δημοσιοποίησή της) θέτει σειρά ερωτημάτων για τη διαδικασία πρόσληψης παιδαγωγών για την Κατασκήνωση στην Πόλη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η συντάκτρια της επιστολής, αυτή και ο γιος της -με αυξημένα προσόντα και οι δυο- ήταν υποψήφιοι στην κατηγορία των φιλολόγων.

Ανάμεσα στα άλλα περιγράφει ότι ενώ περίμενε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διαπίστωσε πως δεν υπήρξε ουδεμία αναφορά στη σελίδα του Δήμου Λαρισαίων, ενώ ταυτόχρονα διάβασε πως έγινε ήδη η πρόσληψη των παιδαγωγών και έγινε η ενημέρωσή τους από τον Δήμαρχο Αθ. Μαμάκο. Πουθενά καμία ανακοίνωση για τους προσληφθέντες και καμία ειδοποίηση, για το λόγο απόρριψής τους.

Τα ερωτήματα, που θέτει η συμπολίτισσα, είναι συγκεκριμένα:

Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή των συγκεκριμένων παιδαγωγών και με ποια κριτήρια απορρίφθηκε η δική της η αίτηση ή η αίτηση του γιου της;

Με ποια κριτήρια δεν επιλέχθηκε η ίδια, έχοντας εμπειρία στο εν λόγω πρόγραμμα, εμπειρία πολυετή στην Εκπαίδευση και δύο πτυχία, Ελληνικής Φιλολογίας και Ειδικής Αγωγής;

Από την άλλη, γιατί δεν επιλέχθηκε ο γιος της με πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας, μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής και μακροχρόνια ανεργία;

Ένας πολίτης ρωτάει. Η αντιπολίτευση ρωτάει.

Ο Δήμαρχος θα απαντήσει; Θα αναλάβει την ευθύνη;

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ