ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΥΡΝΑΒΙΤΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

13/12/2020 Paidis.com 0

Μια αξιόλογη έρευνα – μελέτη που οδήγησε στη σύνταξη ενός ενδιαφέροντος βιβλίου που περιγράφει τα αρθρόποδα που απαντώνται στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην Αλμέρια της Ισπανίας […]