ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

21/07/2021 , 10:10 Paidis.com 0

Ανακοίνωση των ΣΥΝΕΚ για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Τουλάχιστον 35.000 μαθητές και μαθήτριες από τους/τις 92.000 υποψηφίους υπολογίζεται ότι θα βρεθούν εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με […]

Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

21/07/2021 , 7:53 Paidis.com 0

Ανακοίνωση της Προοδευτικής Ενότητας Καθηγητών Η δημοσίευση των στατιστικών των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις επιβεβαιώνει αυτό που από την πρώτη στιγμή της […]

ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

02/04/2021 , 0:42 Paidis.com 0

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα απόφαση για τον καθορισμό του συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία […]