Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

18/04/2023 , 17:12 Paidis.com 0

Αγαπητές/οί συνάδελφοι Καλείσθε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, οι εργασίες της οποίας θα διεξαχθούν την 20η Απριλίου 2023, στο Επιμελητήριο Λάρισας. […]

ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

24/05/2022 , 10:12 Paidis.com 0

Από τη διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας καλούνται τα μέλη του συλλόγου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα […]

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

09/05/2022 , 10:28 Paidis.com 0

Αγαπητές/οί συνάδελφοι Καλείσθε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, οι εργασίες της οποίας θα διεξαχθούν την 10η Μαΐου 2022, στο Επιμελητήριο Λάρισας. […]

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

28/06/2021 , 10:31 Paidis.com 0

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας Και Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Τυρνάβου (ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ) με την αριθμ. 303/08-06-2021 απόφασή του, καλεί σε ετήσια τακτική Γενική […]