Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ

12/10/2015 Paidis.com 0

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ) σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, όπου συζητήθηκαν θέματα του κλάδου.