ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

25/11/2021 Paidis.com 0

Ένα χρόνιο θεσμικό έλλειμμα που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων καλύπτεται με πρωτοβουλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού και του […]