ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

21/06/2022 Paidis.com 0

Ευχαριστήρια επιστολή της Διεύθυνσης και των Εκπαιδευτικών του 2ου ΕΠΑΛ Λάρισας προς τη Διευθύντρια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας, κ. Γεωργία Τσιάνα, για τη στήριξή της στην προσπάθεια του […]