Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ: ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟΣ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

18/03/2023 Paidis.com 0

Για «απροκάλυπτο εμπαιγμό των μηλοκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας  Λάρισας σε ότι αφορά την ανακοίνωση των 300 ευρώ ως ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ανά […]