ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

26/04/2015 Paidis.com 0

Τι είναι εκείνο το πράγμα που ονομάζουμε δημοσιογραφία, αλλά δεν προϋποθέτει κοινωνική στράτευση, δεν υπερασπίζεται αρχές και αξίες, δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας;