ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΜΕΧΡΙ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

27/03/2023 , 20:53 Paidis.com 0

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Λαρίσης στον Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Αγίου Κωνσταντίνου έως […]

ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

31/07/2022 , 21:16 Paidis.com 0

Στην έγκριση της υποβολής πρότασης ένταξης χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ […]