ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

14/10/2021 Paidis.com 0

Ν. Παπαγεωργίου, πρόεδρος ΤΕΕ-ΚΔΘ: Το πρόγραμμα In2C αποτελεί μια πραγματική “γέφυρα” καινοτομίας, επικοινωνίας και διάδρασης, για το σύνολο των ευρωπαϊκών κοινωνιών Διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Συνέδριο για […]