ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ

04/04/2016 Paidis.com 0

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – υπεύθυνοι μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής οι οποίοι επιθυμούν την εγγραφή αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) να υποβάλλουν ηλεκτρονική Αίτηση […]

“ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ” ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ

27/08/2015 Paidis.com 0

Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, υπέγραψε σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου.