ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΝΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

23/09/2017 Paidis.com 0

Τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο Ετήσιο Πρόγραμμα 500 ωρών «Επιμόρφωση […]