ΆΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

13/04/2016 Paidis.com 0

Ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Λ. Μετά τη δημοσίευση του Ν.4368/2016 (Φ.Ε.Κ.:21/τ.: Α’) και σύμφωνα με το άρθρο 97 αυτού, προβλέπεται η δυνατότητα να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης […]