Θ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΗΣ κ. ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2019

09/02/2021 Paidis.com 0

Ο αντιδήμαρχος μίλησε για προσπάθεια σπίλωσης από την πλευρά συμβούλου της μείζονος αντιπολίτευσης προειδοποιώντας ακόμη και με προσφυγή στη δικαιοσύνη Υψηλοί τόνοι καταγράφηκαν το απόγευμα […]

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

19/10/2016 Paidis.com 0

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για […]

No Image

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

06/11/2015 Paidis.com 0

Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, για […]

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

14/06/2015 Paidis.com 0

Καλούνται όσοι από τους αναγνωρισμένους προμηθευτές, που ασχολούνται συστηματικά  με την εμπορία πετρελαιοειδών, επιθυμούν να προμηθεύσουν τον Δήμο με τις απαραίτητες ποσότητες σε καύσιμα, για […]

No Image

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

28/02/2015 Paidis.com 0

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου και των Νομικών του Προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού […]

No Image

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

12/01/2015 Paidis.com 0

Ο δήμαρχος Ελασσόνας διακηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2015-16» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, lpg […]

No Image

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

01/12/2014 Paidis.com 0

Ο Δήμος Ελασσόνας θα διενεργήσει Δημόσιο Ανοικτό Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων για τα έτη 2014-2015» (ειδών παντοπωλείου, αρτοποιείου, γαλακτομικών-τυροκομικών, κατεψυγμένων, […]