ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ

02/08/2021 Paidis.com 0

Mε το προεδρείο του Συλλόγου Ελληνοποντίων Λάρισας συναντήθηκε ο Μ. Χαρακόπουλος «Η πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός στις ανάγκες των παλιννοστούντων ελληνοποντίων, και να διευθετήσει […]