Η ώρα των Εφήβων Βουλευτών

Από την ερχόμενη Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 θα διεξαχθεί η ΙΕ΄ Σύνοδος του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων». Στους σταθερούς στόχους της πρωτοβουλίας αυτής της Βουλής των Ελλήνων βρίσκονται η μύηση των νέων στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και η καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών της σύγχρονης κοινωνίας, όπως είναι το ενδιαφέρον για τα κοινά αλλά και η συμβολή του καθενός στη διαμόρφωσή τους, ο υπεύθυνος και τεκμηριωμένος διάλογος, η συνεργασία, η αλληλοκατανόηση.

Κατά το σχολικό έτος 2009-2010 εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων και συμμετείχαν στην προκαταρκτική διαδικασία 11.134 μαθητές από τη Β΄ τάξη όλων των τύπων Λυκείου της χώρας (ενιαία, ημερήσια, εσπερινά, δημόσια, ιδιωτικά, ειδικά), Τ.Ε.Ε./ΕΠΑΛ Α΄ Κύκλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και των αντίστοιχων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών της Κύπρου και ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.

Στο σύνολο των 300 εφήβων βουλευτών που επελέγησαν, οι 260 είναι από την Ελλάδα, οι 20 από την Κύπρο και οι 20 από την ομογένεια.

Το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, οι έφηβοι βουλευτές θα συνεδριάσουν σε Επιτροπές αντίστοιχες θεματικά των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων και θα συμμετάσχουν σε προγραμματισμένες πολιτιστικές δραστηριότητες.

Τέλος, τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου στις 10.00 το πρωί, θα συγκληθεί η Ολομέλεια της Βουλής των Εφήβων.

Την ευθύνη και την επιμέλεια της διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων», καθώς και τη φιλοξενία των συμμετεχόντων σε αυτό έχει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.  Στη διοργάνωση του προγράμματος συνεργάζονται το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ