«Οι δυσκολίες εξαφανίζονται όταν αντιμετωπίζονται με τόλμη»
Isaac Asimov