Μ. Χαρακόπουλος: Οσμή… σκανδάλου στην κατανομή του βιοντίζελ

«Την οσμή… σκανδάλου που αναδύει το στρεβλό σύστημα παραγωγής βιοντίζελ επιβεβαιώνει η απάντηση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη σε σχετική ερώτησή μου ύστερα από καυστικά δημοσιεύματα» επισημαίνει ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Ο Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ και βουλευτής Λαρίσης υπογραμμίζει ότι «Επιβεβαιώνονται περίτρανα οι καταγγελίες που το τελευταίο διάστημα είδαν το φως της δημοσιότητας για δηλώσεις – μαϊμού χιλιάδων στρεμματικών καλλιεργειών, ελλιπείς ελέγχους, μη έγκαιρη αλλαγή του ισχύοντος στρεβλού συστήματος, αλλά και καθυστέρηση της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Ο αρμόδιος υφυπουργός δεν είναι προφανώς σε θέση ούτε να προσδιορίσει το πότε θα γίνει η τελική κατανομή του 2010, αλλά ούτε και να απαντήσει εάν επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις – και ποιες- στις εταιρείες που παρανόμησαν, οδηγώντας τις νομοταγείς εταιρείες στον οικονομικό μαρασμό. Ας έχει τουλάχιστον η κυβέρνηση την ευθιξία να άρει έστω και καθυστερημένα τις ανισορροπίες και αδικίες στο χώρο της παραγωγής βιοντίζελ μεταρρυθμίζοντας τώρα το θεσμικό πλαίσιο».

Σύμφωνα με τον κ. Χαρακόπουλο «Όπως προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου υφυπουργού, μετά από συμπληρωματική επεξεργασία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ των στοιχείων/ενεργειακών καλλιεργειών του 2010 και διασταυρωτικό έλεγχο με το Ο.Σ.Δ,Ε., η συνολική έκταση των αγροτεμαχίων που ταυτοποιήθηκαν με το Ο.Σ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 718.407,93 στρέμματα (με αρχικώς δηλωθέντα 926.360,01). Επιπλέον, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου ολοκλήρωσε τους ελέγχους στρεμματικών αποδόσεων των ενεργειακών καλλιεργειών των δικαιούχων κατανομής του 2010, εκ των οποίων προκύπτει μία περαιτέρω περικοπή στην συνολική έκταση των ενεργειακών καλλιεργειών και όλα αυτά τα στοιχεία θα ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, για την τελική κατανομή του 2010, η οποία δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί!

Επιπλέον, ο κ. Μανιάτης απαντά ότι η διαδικασία κατανομής για το 2011 (περίοδος Ιουλίου 2011 – Ιουνίου 2012) πραγματοποιήθηκε με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, γιατί ο χρόνος που υπήρχε μέχρι την Πρόσκληση, δεν επαρκούσε για την ολοκλήρωση των διαδικασιών τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί ενώ το υπουργείο δηλώνει πως έχει ολοκληρώσει τους ελέγχους δεν εκδίδει την τελική κατανομή; Ποιος είναι ο λόγος της καθυστέρησης; Δεν επιθυμεί να υπάρξει πλήρης ισονομία και υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων; Και γιατί δεν περίμενε το υπουργείο να ολοκληρωθεί η συγκομιδή των σπόρων (Αύγουστος – Σεπτέμβριος) και η αγορά τους από τις εταιρείες, ώστε να αποφευχθούν τα ίδια προβλήματα, να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και να έχει χρόνο να αλλάξει το λανθασμένο σύστημα κατανομής; Δεν θα πρέπει να μείνει ασχολίαστο το γεγονός πως ήδη η κατανομή για το 2011 δεν εφαρμόζεται καθώς σύμφωνα με ΚΥΑ  θα έπρεπε μέχρι 10 Οκτωβρίου 2011 να έχει εκδοθεί η τροποποίησή της».

Όσον αφορά, τέλος, στην εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ, εκκρεμούν ενέργειες της νεοσυσταθείσας Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής που, σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2011.

Η απάντηση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  έχει ως εξής:

«Όσον αφορά τους ελέγχους στο πλαίσιο της κατανομής βιοντίζελ έτους 2010, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Με την ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/11079/10.5.2011 (ΦΕΚ Β’ 1071) τροποποιήθηκε η ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/15555/4.8.2010 (ΦΕΚ Β’ 1174) για την κατανομή έτους 2010, ώστε να ανακατανεμηθούν οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ ανά δικαιούχο, λόγω, μεταξύ άλλων, των αποτελεσμάτων των διασταυρωτικών ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των στοιχείων συμβάσεων ενεργειακών καλλιεργειών με το Ο.Σ.Δ.Ε. Σύμφωνα με αυτά, η συνολική έκταση των αγροτεμαχίων που ταυτοποιήθηκαν με το Ο,Σ.Δ.Ε. ανερχόταν σε 630.396,10 στρέμματα. Η διαφορά έναντι των αρχικών 926.360,01 στρεμμάτων οφειλόταν κυρίως:

– στη μη υλοποίηση μέρους των αρχικώς δηλωθεισών συμβάσεων ενεργειακών καλλιεργειών,

– στη μη ταυτοποίηση με το Ο.Σ.Δ.Ε, των αγροτεμαχίων της δηλωθείσας σύμβασης και

– στην ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων σε περισσότερες από μία εταιρείες παραγωγής βιοντίζελ.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε συμπληρωματική επεξεργασία των στοιχείων/ ενεργειακών καλλιεργειών έτους 2010 και διασταυρωτικό έλεγχο με το Ο.Σ.Δ.Ε. σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1/Α/11079/10.05.2011, τα αποτελέσματα των οποίων διαβιβάστηκαν με το υπ’ αριθ. 74181/24.06.2011 έγγραφό του. Σύμφωνα με αυτά, η συνολική έκταση των αγροτεμαχίων που ταυτοποιήθηκαν με το Ο.Σ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 718.407,93 στρέμματα.

Όσον αφορά τον έλεγχο των ποσοτήτων των ελαιούχων σπόρων, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου που συγκροτήθηκε με την ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ/Δ1/Α/10085/19.05.2010 ολοκλήρωσε τους ελέγχους στρεμματικών αποδόσεων των ενεργειακών καλλιεργειών των δικαιούχων κατανομής έτους 2010 σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ Κατανομής, εκ των οποίων προκύπτει μία περαιτέρω περικοπή στην συνολική έκταση των ενεργειακών καλλιεργειών. Τα ανωτέρω στοιχεία θα ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, για την τελική κατανομή έτους 2010.

2. Όσον αφορά την τρέχουσα κατανομή, η διαδικασία κατανομής για το έτος 2011 (περίοδος Ιουλίου 2011 – Ιουνίου 2012) πραγματοποιήθηκε με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, βάσει του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, καθώς ο χρόνος που υπήρχε μέχρι την Πρόσκληση, δεν επαρκούσε για την ολοκλήρωση των διαδικασιών τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου, βάσει του σχεδίου τροποποιήσεων της υφιστάμενης νομοθεσίας που έχει διαμορφώσει το Υ.Π.Ε.Κ.Α. με σκοπό τη βελτίωση και την απλοποίηση των διαδικασιών. Ως εκ τούτου, εκδόθηκε η  ΚΥΑ Δ1/Α/13972/16.06.2011  «Πρόσκληση  για  συμμετοχή στην κατανομή έτους 2011 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 1307) και, μετά τον έλεγχο  και την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα  με την  ΚΥΑ Πρόσκλησης,   εκδόθηκε   η   ΚΥΑ  Δ1/Α/17970/29.07.2011  «Κατανομή   για   το έτος 2011 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 1700).

Επισημαίνεται ότι, στην ανωτέρω ΚΥΑ Κατανομής, οι έλεγχοι των πρώτων υλών που προμηθεύονται πραγματικά οι δικαιούχοι έναντι των δηλωθέντων συστηματοποιούνται με συγκεκριμένες διαδικασίες από τους αρμόδιους φορείς υπό συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Επιπλέον, προβλέπονται συνεχείς έλεγχοι όλων των εμπλεκομένων δικαιούχων και υπόχρεων εταιρειών, υπό συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σχετικά με την ολοκλήρωση τους και την πιθανή τροποποίηση της ΚΥΑ Κατανομής, καθώς και την επιβολή τυχόν κυρώσεων σε εταιρείες που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

3. Όσον αφορά την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ, σας ενημερώνουμε ότι οι 3 Ομάδες Εργασίας που συγκροτήθηκαν με την Δ1/Α/16894/20.8.2010 απόφαση της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ολοκλήρωσαν το έργο τους και υπέβαλαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ τα παραδοτέα τους (προσχέδιο νόμου και σχέδιο έκθεσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου).

Για   την   ολοκλήρωση   της   διαδικασίας   εναρμόνισης,   με   την   Δ1/Α/17429/25.07.2011 απόφαση  του   Γενικού   Γραμματέα   Ενέργειας   και   Κλιματικής Αλλαγής συστάθηκε στο Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με τις εξής αρμοδιότητες:

– τελική επεξεργασία του σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση των οδηγιών 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και προετοιμασία της αιτιολογικής έκθεσης που θα το συνοδεύει όταν κατατεθεί στη Βουλή,

– αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης και ενσωμάτωση τους στο σχέδιο νόμου,

– σύνταξη των κανονιστικών κειμένων (ΚΥΑ) που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω νόμου, καθώς και

– καθορισμός    των    επισπευδόντων    και    αρμοδίων    Υπηρεσιών    των    συναρμόδιων υπουργείων για την έκδοση των εν λόγω κανονιστικών    κειμένων  και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Τα ανωτέρω αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2011.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι, η εθνική έκθεση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τις πρώτες ύλες παραγωγής βιοκαυσίμων και βιορευστών ανά περιοχή NUTS 2, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, διαβιβάσθηκε ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Δ16/Φ2. 9/16935/690/20. 07. 2011 έγγραφο και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:

http:/ec.europa.eu/energy/renewables/transparency platform/doc/article 19 2/19 2 greece en.pdf

Τέλος, τα θέματα που αφορούν τις ενεργειακές καλλιέργειες άπτονται των αρμοδιοτήτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο διαβιβάζεται η ερώτηση».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com