Μέχρι 30 Απριλίου οι αιτήσεις για βιολογική κτηνοτροφία

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι δημοσιεύτηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης για την υπ΄ αριθ. 800/19605/17.2.2012  (ΑΔΑ : ΒΟΖΝΒ-ΠΛΟ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση 1.2. «Βιολογική Κτηνοτροφία».

Οι αιτήσεις ενίσχυσης από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους υποβάλλονται έως 30-04-2012, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στα ΚΕΠΠΥΕΛ και στις Ε.Α.Σ. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπο υλικό είναι διαθέσιμα :

Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ( ΔΑΟΚ ) της Π.Ε. Λάρισας

Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr και www.et.gr.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com