ΕΛΤΕΕ: Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για να πάει κάποιος σε ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ

Παραθέτουμε  ορισμένους  σημαντικούς  λόγους  για  τους  οποίους  ένας  μαθητής  θα  επιλέξει  το  Επαγγελματικό  Λύκειο  ΕΠΑΛ  ή  τις  Επαγγελματικές  Σχολές  ΕΠΑΣ…

Οι  μαθητές  που  είναι  απόφοιτοι  γυμνασίου  ή  έχουν προαχθεί  από  την  Α’  τάξη  στη  Β’ τάξη  των  Γενικών  Λυκείων,  έχουν  τη  δυνατότητα  να  επιλέξουν  μεταξύ  των  δύο  σχολείων  και  θα  πρέπει  να  γνωρίζουν  το  περιεχόμενο  των  σπουδών,  τις  διεξόδους,  τα  εκπαιδευτικά  και   επαγγελματικά  εφόδια  που  τους  παρέχει  ο  κάθε  τύπος  σχολείου.

1. Θα  αναπτυξει  μέσα  από  τα  αναλυτικά  προγράμματα  των  γενικών  μαθημάτων   και  των  μαθημάτων  ειδικοτήτων,  τις  ιδιαίτερες  ικανότητες  του,  τις  προσωπικές  προτοβουλίες,  την  δημιουργικότητα  του  και  την  κριτική  σκέψη.

2. Θα  γνωρίσει  και  θα  διδαχθεί  τις  απαιτούμενες  τεχνικές  και  επαγγελματικές  γνώσεις  που  θα  τον  βοηθήσουν  να  αναπτύξει  συναφείς  δεξιότητες.

3. Μετά  την  τριετή  φοίτηση  στο  ΕΠΑ.Λ.   θα   αποκτήσει  ισότιμο  και  ισοδύναμο  απολυτήριο  τίτλο  ανώτερης  δευτεροβάθμίας  εκπαίδευσης  με  το  ΓΕΛ.

4. Θα  αποκτήσει  ισχυρό  πτυχίο  ειδικότητας  επιπέδου   3  με  ανάλογα  επαγγελματικά  δικαιώματα.

5. Θα  μπορεί  να  εργαστεί  στον  δημόσιο  ή  ιδιωτικό  τομέα  ως τεχνικός,  εργοδηγός  ή   υπάλληλος  σε  συναφή  επαγγέλματα  σύμφωνα  με  το  πτυχίο  ειδικότητας  του  ή  να  ασκήσει  ιδιωτικό  έργο.

6. Θα  μπορεί  να  συνεχίσει  τις  σπουδές  του  κατά  προτεραιότητα  στα  ΙΕΚ  για  την  απόκτηση  εξειδίκευσης  σε  σύγχρονες  ειδικότητες.

7. Θα  έχει  τη  δυνατότητα   όπως  και  οι  απόφοιτοι  των  Γενικών  Λυκείων  (ΓΕΛ)  να   εισαχθεί  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  ΑΕΙ – ΑΤΕΙ  και   Στρατιωτικές  –  Αστυνομικές  Σχολές   μέσω  πανελληνίων  εξετάσεων  σε   μαθήματα  που  θα  διδάσκεται  στην   Τρίτη  τάξη,  που  θα  είναι  τέσσερα (4)  μαθήματα  γενικής  παιδείας  και  δύο (2) μαθήματα  της  ειδικότητας  του.

8. Θα  έχει  την  επιπλέον  επιλογη   και  δυνατότητα  να  εισαχθεί  με  ειδικό  ποσοστό  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  ΑΤΕΙ,  σε  Στρατιωτικές  Σχολές  και   Αστυνομικές  Σχολές  Υπαξιωματικών  μέσω  ειδικών  πανελληνίων  εξετάσεων  σε  τέσσερα  (4)  μαθήματα  -Μαθηματικά,  Νέα  Ελληνικά  και  δύο  (2)  μαθήματα  της  Εδικότητας του-  που  θα  διδάσκεται  στην   Τρίτη  τάξη.

9. Με  τις  γενικές,  επαγγελματικές  και   τεχνικές  γνώσεις  που  θα  αποκτήσει  στο  ΕΠΑΛ  θα  μπορεί  να  παρακολουθήσει  και  να  ολοκληρώσει  με  επιτυχία  τις  σπουδές  του στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  συναφών  και   όχι  μόνο  ανωτάτων   σχολών  με  την  ειδικότητα  που  απέκτησε  στο  ΕΠΑΛ.

Β. Μαθητές  που  επιθυμούν  την  άμεση  επαγγελματική  αποκατάσταση  και   έχουν   προαχθεί   από  την  Α’  τάξη  των  ΕΠΑΛ  ή  ΓΕΛ,   κάτοχοι  απολυτηρίων  Λυκείου  και  πτυχίων  παρελθόντων  ετών  μπορούν  να   εγγραφουν  στις  Επαγγελματικές  Σχολές  (ΕΠΑΣ)  προς   απόκτηση  νέας   ειδικότητας.

Η  φοίτηση  είναι  διετής,  διδάσκονται  μαθήματα  αποκλειστικά   ειδικότήτων  και  το  εκδιδόμενο  πτυχίο  είναι  επιπέδου  3  με  τα  αντίστοιχα  επαγγελματικά  δικαιώματα.  Οι  απόφοιτοι  μπορούν  να  συνεχίσουν    τις  σπουδές  τους  κατά  προτεραιότητα  στα  ΙΕΚ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com