Προσλαμβάνει εκπαιδευτές το 2ο ΙΕΚ Λάρισας

Το 2ο ΙΕΚ Λάρισας γνωστοποιεί ότι για τις ανάγκες κατάρτισης του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2012-2013, θα απασχολήσει εκπαιδευτές με σύμβαση μίσθωσης έργου με ωριαία αντιμισθία. Προς τούτο καλεί τους ενδιαφερόμενους για απασχόληση εκπαιδευτές ιδιώτες ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενους στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 12/09/2012 μέχρι και 18/9/2012 στη διεύθυνση Δημοσθένους 20, Ν.Σμύρνη και ώρες από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση αναλυτικά της πρόσκλησης, των ειδικοτήτων και μαθημάτων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

1. http://2iek-laris.lar.sch.gr/

2. http://cert.gsae.edu.gr/iek/

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς δε θα γίνουν δεκτές.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com