Δηλώσεων συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών σταφυλιού

αμπελιΕνόψει της νέας αμπελοοινικής περιόδου και σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 199946/14-12-2011 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ενημερώνει ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή τους προορίζεται για οινοποίηση (οινοποιήσιμες ποικιλίες) υποχρεούνται να υποβάλουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και στα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας της Π. Ε. Λάρισας δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους, καθώς και τα σχετικά αποδεικτικά παραστατικά (ζυγολόγια, δελτία αποστολής, τιμολόγια, κ.λ.π.) ως προς την ποσότητα που παραδίδεται σε οινοποιεία, μετά τον τρύγο και όχι αργότερα από την 15 Ιανουαρίου.

Οι υπόχρεοι για τη δήλωση συγκομιδής που δεν τηρούν τα ανωτέρω αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων όπως Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων, Χορήγηση Δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό, κ.λ.π.,  για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται και δεν πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

β) οι αμπελουργοί/οινοποιοί που οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής).

γ) οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.

Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος             (ως οίνος) στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως ολοκληρωτική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ) υποβάλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής.  

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

2413511170 – 171

Λάρισα

24910 22294

Φάρσαλα

24920 22251

Τύρναβος

24930 29713

Ελασσόνα

24950 51484

Συκούριο

24950 41204

Πυργετός

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com